CertUp

Kwaliteitsnorm op maat

U wenst het professioneel imago van uw sector of de kwaliteit bij uw leden te verhogen? Dan kan een sectorspecifieke kwaliteitserkenning, - label of kwaliteitscertificaat hierbij helpen.

Het moederbedrijf van CertUp, Management Information beschikt alvast over de nodige ervaring en audittools om samen met u een nieuwe kwaliteitsnorm uit te rollen binnen uw sector of ledenorganisatie.

Waarom een kwaliteitsnorm op maat van uw sector?

Als sectorfederatie of vakvereniging waakt u over de kwaliteit van de dienstverlening in uw vakgebied en de perceptie van uw beroepsgroep door de buitenwereld.

Een kwaliteitsnorm op maat van uw domein biedt u, uw leden en hun klanten belangrijke voordelen:

  • Transparantie: U zet een professionele standaard waaraan iedereen die actief is in uw sector, zich kan toetsen.
  • Kwaliteitsbewaking: Dankzij kwaliteitseisen garandeert u de klanten van uw leden een hoog serviceniveau - en dat leidt vaak tot meer business. 
  • Reputatie: Een kwaliteitslabel versterkt het professionele imago van uw sector in het algemeen en dat van uw leden in het bijzonder.
  • Zichtbaarheid: Organisaties met kwaliteitscertificaat maken het verschil tegenover hun collega’s. Ze worden opgenomen in de lijst van erkende dienstverleners van hun sectororganisatie.

Samenwerken met Management Information

Sinds haar ontstaan heeft het moederbedrijf van CertUp, Management Information meegewerkt aan de ontwikkeling van sectorspecifieke kwaliteitsnormen en innovatieve auditmethodes. In het kader van quality assurance heeft Management Information over de jaren heen dan ook een uitgebreide expertise opgebouwd op vlak van certificatie en kwaliteitsmethodes. Die expertise zetten we daan ook graag voor u als sectorfederatie of ledenorganisatie in.

De  audittools ontwikkeld door Management Information kunnen in dit kader ter beschikking gesteld worden van sectororganisaties en ledenfederaties, maar ook ter beschikking van andere certificatieorganisaties.  

CertUp als auditbureau

Met CertUp kiest u een auditbureau dat zich al jarenlang uitsluitend richt op doorlichtingen van intellectuele en competentieversterkende dienstverleners en als partner aan uw zijde staat. Met de inzichten en de oplossingen die u nodig hebt.

Maak kennis met onze organisatie en het team.

Gespecialiseerd in learning & development

U mag rekenen op meer dan 30 jaar ervaring in kwaliteitsaudits voor organisaties actief in consultancy en competentieversterking.

Beproefde methodes en tools

Welk audittraject u ook kiest, het verloopt steeds volgens de Qfor-methodologie, ontwikkeld voor organisaties zoals de uwe, en met performante IT-systemen.

Menselijke aanpak

U werkt samen met een loyale partner die zich exclusief richt op intellectuele dienstverleners, inclusief heel kleine organisaties. We spreken uw taal en leveren inzichten waarmee u meteen aan de slag kunt.

De audit die bij u past

U bent zeker van de meest relevante oplossing, want we beheersen meerdere normen en zijn niet gebonden aan één type audit.

“De audit was een leerrijke en geruststellende ervaring. We hebben een goed zicht gekregen waar we goed bezig zijn en waar we ons nog kunnen verbeteren.”

Management Spark

“De resultaten van de Qfor ClientScan audit bieden een extern oog op onze kwaliteit en waarde voor onze klanten. Ze bevatten goede marketing argumenten die zeker gebruikt zullen worden.”

Synergit

“De feedback die we tijdens de Qfor ProcessScan-audit ontvangen hebben, zal gebruikt worden om onze processen verder te finetunen. De audit en bijbehorende certificering vormen voor ons geen eindpunt maar veeleer een aanloop naar verdere professionalisering.”

Top Skills Academy

“De Qfor WSE-audit was goed om de organisatie eens vanuit een ander perspectief te kunnen bekijken. De audit voelde positief en ondersteunend aan. Het is fijn om te weten dat we goed bezig zijn en te leren hoe we bepaalde zaken kunnen bijschaven om ons nog naar een hoger niveau te tillen.”

VIAC vzw

“We hebben de Qfor ProcessScan audit ervaren als een constructieve audit met voldoende plaats voor praktijk in plaats van enkel theorie volgens de norm. Onze onderneming is praktisch ingesteld in haar werking en dat verwachten we ook van audits.”

VSB Intern Trainingsdepartement

“De Qfor ProcessScan audit is een héél leerrijke ervaring die de werking ten goede komt. De interne werking wordt in vraag gesteld waardoor de kwaliteit van de dienstverlening erop vooruitgaat.”

ASERVI

“De Qfor ProcessScan-audit zelf was intensief, maar ook zeer leerrijk. Het rapport geeft een heldere en zeer herkenbare weergave van hoe we werken wat een goede basis biedt voor interne besprekingen. Het is ook een mooie waardering voor de inspanningen die we dagelijks doen om kwaliteit te leveren aan onze leden.”

AGORIA Academy

“Dankzij een Qfor ClientScan inzicht krijgen in de tevredenheid van onze klanten en kandidaten door een neutrale partij is heel waardevol.”

RANDSTAD RISESMART

“De meerwaarde van de Qfor ClientScan audit voor ons zit vooral in het gegeven dat onze klanten op een gestructureerde manier bevraagd worden door een professionele en onafhankelijke audit organisatie en dit met betrekking tot hun tevredenheid over de kwaliteit van de samenwerking met ons. Het rapport van de audit bood ons relevante informatie over onze werking in de voorbije periode alsook keuzes met betrekking tot een mogelijke toekomstige aanpak.”

PEOPLE PARTNER

“Elke audit is voor ons een gelegenheid om onze werking grondig te analyseren, processen in vraag te stellen en mechanismen in onze dienstverlening kritisch te toetsen aan een norm. Dit leidt steevast tot de identificatie van dysfuncties en - impliciet - tot verbeteringen en verhoogt het de transparantie van onze dienstverlening. Het auditproces heeft zo onmiskenbaar een belangrijke katalysatorfunctie in onze organisatieontwikkeling.”

IVOC, Opleiding & Advies voor Mode en Confectie

Laten we samenwerken

U wenst meer informatie over de mogelijkheden om voor uw sector een kwaliteitsnorm te ontwikkelen? U ziet mogelijkheden om het niveau bij uw leden naar een hoger niveau te tillen? U wenst gebruik te maken van beproefde audittools? We bespreken dit met plezier samen met u verder.