CertUp

Welk audittraject of kwaliteitscertificaat?

Niet zeker welk audittraject u de meeste voordelen zal opleveren of welk certificaat u nodig heeft? Aan de hand van een paar vragen bekijken we samen welke oplossing het meest geschikt is in functie van uw behoeftes.

We helpen u graag op weg...

CertUp organiseert een ruim gamma aan audits voor organisaties actief in coaching, opleiding, competentieversterking en consulting die het verschil willen maken met een kwaliteitslabel of -certificaat.

Welk certificaat of kwaliteitslabel het meest geschikt is en welke audit u best doorloopt, hangt af van een aantal factoren.

Waar bent u actief?

In functie van de geografische omvang van uw activiteiten, kunnen verschillende audittrajecten relevant zijn:

  • In het Vlaams Gewest: Registratie kmo-portefeuille, Qfor, registratie WSE-loket, ISO
  • In het Waals Gewest: Registratie opleidingscheques Waals Gewest, QFor, ISO
  • Op nationaal vlak: Qfor, ISO
  • In de Benelux en in Frankrijk: Qfor, ISO, Qualiopi
  • Wereldwijd: ISO

Wat is uw activiteit?

In functie van de scope van uw activiteiten, zijn sommige audittrajecten specifieker gericht op uw activiteiten dan andere: 

  • Consulting en professionele competentieversterking in het algemeen: Registratie kmo-portefeuille, Registratie opleidingscheques Waals Gewest, Qfor, ISO
  • Dienstverlening in het kader van werkgelegenheid, professionele vorming en sociale economie: Qfor-WSE, Qfor ProcessScan
  • Opleidingen voor bedrijven in de voedingssector: Qfor Food
  • Opleidingen en examencentra in het kader van risicovolle taken: Qfor Safety

Dit is louter een richtinggevende opsomming.

Neem zeker contact met ons op om in overleg samen de beste keuze te maken.

Wenst u subsidieerbare diensten aan te bieden?

Met een registratie voor de kmo-portefeuille (Vlaams Gewest), een registratie bij het Departement WSE (Vlaams Gewest) of een registratie opleidingscheques(Waals Gewest) zijn uw diensten mogelijk financieel voordelig dankzij overheidssubsidies voor klanten die in aanmerking komen.

Wenst u de werking van uw organisatie te optimaliseren?

Elke audit is een leermoment, waarbij de auditor u een spiegel voorhoudt en met een objectieve blik naar uw organisatie kijkt.

De Qfor-audits, ISO-audits en de audit voor de registratie kmo-portefeuille geven u in het bijzonder inzicht in uw interne processen en brengen mogelijke verbeterpunten in kaart.

Interesse in hoe uw klanten uw bedrijf ervaren?

Tijdens de Qfor ClientScan brengt de auditor als onafhankelijke derde op een objectieve manier uw klantentevredenheid in kaart. Dat doet de auditor op basis van een open gesprek, waarin hij of zij hun perceptie aftoetst aan indicatoren. 

Deze aaanpak is meer dan een klantentevrenheidsonderzoek dat een score oplevert. Naar aanleiding van dit audittraject ontvangt u een objectief en uitgebreid rapport met letterlijke citaten van klanteen.

Maar de extra meerwaarde zit er in dat dit voor uw organisatie een Qfor kwaliteitscertificaat oplevert dat breed erkend wordt in de markt.

Wenst u vrijstellingen voor andere audits?

Met een Qfor-certificaat, een ISO 9001- of 29993-certificaat hebt u mogelijk recht op vrijstellingen tijdens de audits voor uw registratie voor de kmo-portefeuille, registratie minimale kwaliteitsvoorwaarden WSE of erkenning ‘chèques-formation’ van het Waals Gewest.

Vraag het onze specialisten

Nog steeds niet zeker van de juiste keuze? Onze adviseurs luisteren graag naar u om te bepalen welk audittraject het best aansluit bij uw noden.