CertUp

De Qfor-audit

Met een Qfor-certificaat draagt uw bedrijf dé kwaliteitserkenning bij uitstek voor organisaties in learning, consulting en competentieversterking.

Ontdek welk Qfor-audittraject het beste aansluit bij uw doestellingen. Tot de mogelijkheden behoren alvast de Qfor ClientScan, ProcessScan, WSE-Scan, FoodScan en SafetyScan.

Over de Qfor-audittrajecten

Qfor is een methodologie voor kwaliteitsaudits die specifiek is ontwikkeld voor organisaties die actief zijn in development en consultancy, waaronder interne en externe opleidingscentra, trainers, arbeidsbemiddelaars, coaches, maatwerkbedrijven en consultants.

Tijdens het audittraject wordt uw organisatie op objectieve en gestructureerde wijze afgetoetst aan de kwaliteitsnormen die van toepassing zijn voor de auditmethodiek dat u doorloopt: klantentevredenheid, interne processen en/of de parameters van de sectororganisatie in kwestie.

Een geslaagde audit leidt tot een Qfor-certificering. Die geeft uw klanten de garantie dat ze met een kwaliteitsvolle partner voor consulting of competentieversterking in zee gaan. 

Een Qfor-audit is een meerwaarde voor zowel grote als kleine organisaties.

Uw voordelen

Met een Qfor-certificaat versterkt u uw bedrijf en uw marktpositie.

 • Een beproefde methodologie, specifiek ontwikkeld voor organisaties in uw sector
 • Een maximale garantie op een kwaliteitsvolle dienstverlening voor uw klanten
 • Inzichten waarmee u uw werking optimaliseert
 • Toegang tot nieuwe marktsegmenten
 • Een auditrapport dat als marketinginstrument kan worden gebruikt.
 • Praktisch én financieel haalbaar, ook voor kleine organisaties

De Qfor-audittrajecten 

In functie van uw doelstellingen kan u kiezen voor één of meerdere Qfor-audittrajecten. Elk audittraject levert een Qfor-certificaat op, zijnde dé erkenning bij uitstek van kwaliteit voor organisaties in learning, consulting en competententieversterking.

Ontdek hiernaast de verschillende Qfor-audittrajecten.

 

Voor wie?

Een Qfor-certificaat is een duidelijke meerwaarde voor kleine én grote organisaties die zich willen positioneren als kwaliteitsbewuste en betrouwbare partner voor de private en publieke sector.

Het behalen van een Qfor-certificaat kan relevant zijn voor o.a.:

 • Trainers en opleidingscentra
 • Interne opleidingsdepartementen
 • Coaches
 • Consultants
 • Arbeidsbemiddelaars
 • Maatwerkbedrijven
 • Opleidings- en sectorfondsen
 • ...

Hoe verloopt een Qfor-audit?

Een Qfor-audit is modulair opgebouwd en verloopt na de ondertekening van de auditovereenkomst in 4 fases:

Fase
1

Mapping van uw organisatieprofiel

Ter voorbereiding van de audit brengt u aan de hand van de Qfor Datascan alle officiële gegevens en specifieke kenmerken van uw organisatie in kaart.

Fase
2

Het auditbezoek

Tijdens het auditbezoek heeft de doorlichting van uw organisatie plaats aan de hand van de indicatoren van de gekozen kwaliteitsnorm (Qfor ClientScan, Qfor ProcessScan, Qfor-WSE, Qfor Food of Qfor Safety)

Fase
3

Het auditrapport

De auditor maakt een auditrapport op van de doorlichting met vaststellingen en constructieve feedback.

Fase
4

De certificatie

Na het auditbezoek worden het auditdossier en de vaststellingen overgedragen aan de Certificatiecommissie. Die commissie zal uw dossier analyseren en een uitspraak doen over het auditresultaat In functie van het resultaat wordt een Qfor-kwaliteitscertificaat toegekend.

Geldigheidsperiode

Bij een positieve doorlichting krijgt u een kwaliteitscertificaat dat 3 jaar geldig is. Als uw organisatie voorwaardelijk geslaagd is, bent u Qfor-gecertificeerd onder voorwaarden. Dat betekent dat er nog enkele werkpunten zijn. Er volgt binnen het jaar een tussentijdse audit om uw vorderingen te controleren. Als het tijd is voor uw hernieuwingsaudit, brengen wij u op de hoogte. Zo missen u en uw klanten geen enkel voordeel.

Vrijstellingen

Met een Qfor-certificaat hebt u recht op vrijstellingen tijdens de audits voor uw registratie voor de kmo-portefeuille of Agrément ‘Chèque-formation’ van het Waals Gewest. Zo geniet u van een dubbel voordeel. Meer weten hierover? We vertellen u met plezier wat voor u het meest relevante en voordelige audittraject is.

Waarom een Qfor-audit met CertUp?

Als auditbedrijf richten we ons uitsluitend op kleine en grote organisaties die actief zijn in learning, coaching, consulting en competentieversterking. U kiest dus voor een partner die helemaal thuis is in uw wereld.

Bovendien beheersen we de Qfor-methodologie als geen ander. Management Information, het moederbedrijf van CertUp, ligt namelijk mee aan de basis van Qfor, dat werd ontwikkeld volgens een Europees samenwerkingsverband (EESV).

CertUp is het enige bedrijf dat deze kwaliteitsaudits al jarenlang uitvoert.

Hoeveel kost een Qfor-audit?

De prijs van een Qfor-audit hangt af van een aantal aspecten, zoals de grootte en structuur van uw organisatie, uw actieterrein en de gekozen aanpak.

Bereken via de Qfor-offerte module, op basis van de de specifieke kenmerken van uw organisatie de prijs van uw Qfor-audit.

“De audit was een leerrijke en geruststellende ervaring. We hebben een goed zicht gekregen waar we goed bezig zijn en waar we ons nog kunnen verbeteren.”

Management Spark

“De resultaten van de Qfor ClientScan audit bieden een extern oog op onze kwaliteit en waarde voor onze klanten. Ze bevatten goede marketing argumenten die zeker gebruikt zullen worden.”

Synergit

“De feedback die we tijdens de Qfor ProcessScan-audit ontvangen hebben, zal gebruikt worden om onze processen verder te finetunen. De audit en bijbehorende certificering vormen voor ons geen eindpunt maar veeleer een aanloop naar verdere professionalisering.”

Top Skills Academy

“De Qfor WSE-audit was goed om de organisatie eens vanuit een ander perspectief te kunnen bekijken. De audit voelde positief en ondersteunend aan. Het is fijn om te weten dat we goed bezig zijn en te leren hoe we bepaalde zaken kunnen bijschaven om ons nog naar een hoger niveau te tillen.”

VIAC vzw

“We hebben de Qfor ProcessScan audit ervaren als een constructieve audit met voldoende plaats voor praktijk in plaats van enkel theorie volgens de norm. Onze onderneming is praktisch ingesteld in haar werking en dat verwachten we ook van audits.”

VSB Intern Trainingsdepartement

“De Qfor ProcessScan audit is een héél leerrijke ervaring die de werking ten goede komt. De interne werking wordt in vraag gesteld waardoor de kwaliteit van de dienstverlening erop vooruitgaat.”

ASERVI

“De Qfor ProcessScan-audit zelf was intensief, maar ook zeer leerrijk. Het rapport geeft een heldere en zeer herkenbare weergave van hoe we werken wat een goede basis biedt voor interne besprekingen. Het is ook een mooie waardering voor de inspanningen die we dagelijks doen om kwaliteit te leveren aan onze leden.”

AGORIA Academy

“Dankzij een Qfor ClientScan inzicht krijgen in de tevredenheid van onze klanten en kandidaten door een neutrale partij is heel waardevol.”

RANDSTAD RISESMART

“De meerwaarde van de Qfor ClientScan audit voor ons zit vooral in het gegeven dat onze klanten op een gestructureerde manier bevraagd worden door een professionele en onafhankelijke audit organisatie en dit met betrekking tot hun tevredenheid over de kwaliteit van de samenwerking met ons. Het rapport van de audit bood ons relevante informatie over onze werking in de voorbije periode alsook keuzes met betrekking tot een mogelijke toekomstige aanpak.”

PEOPLE PARTNER

“Elke audit is voor ons een gelegenheid om onze werking grondig te analyseren, processen in vraag te stellen en mechanismen in onze dienstverlening kritisch te toetsen aan een norm. Dit leidt steevast tot de identificatie van dysfuncties en - impliciet - tot verbeteringen en verhoogt het de transparantie van onze dienstverlening. Het auditproces heeft zo onmiskenbaar een belangrijke katalysatorfunctie in onze organisatieontwikkeling.”

IVOC, Opleiding & Advies voor Mode en Confectie

Meer weten over Qfor? Uw audit meteen aanvragen?