CertUp

Management Information

De missie van Management Information

Management Information nv werd in 1990 opgericht met als doel de vraag en het aanbod op de markt van learning en consulting beter op elkaar af te stemmen door een grotere transparantie op de markt te brengen.

In dit kader nam Management Information nv deel aan een Europees onderzoeksproject waarin de belangrijkste criteria werden geïdentificeerd die gebruikt worden door eindklanken in het kiezen van consulting- en learningdienstverleners. 

De ontwikkeling van het Qfor-kwaliteitsmodel

Via een Europees samenwerkingsverband (EESV) werkte Management Information mee aan de totstandkoming van het Qfor-kwaliteitsmodel. De continue ontwikkeling en bijsturing van het Qfor-model waren onder meer mogelijk dankzij Europese steun en een R&D-budget van € 1,65M. 

Vijf verschillende projecten waar 10 Europese landen aan hebben meegewerkt, waren goed voor 950.000 euro steun. De overige 700.000 euro werden gedragen door de verschillende internationale partners, onder Belgische en Spaanse coördinatie. De ontwikkelingen van de online audittools waren de belangrijkste investeringspost naast de methodologie zelf. 

Sinds 1997 werden reeds in diverse landen tienduizenden audits uitgevoerd volgens de Qfor-methodologie en dit mede mogelijk gemaakt door het krachtig digitaal auditplatform ontwikkeld door Management Information nv.

Ontwikkeling van normen en terbeschikkingstelling van tools

Sinds haar ontstaan blijft Management Information nv verder (mee)werken aan de ontwikkeling van sectorspecifieke kwaliteitsnormenen innovatieve auditmethodes. In dit kader stelt Management Information nv de eigen ontwikkelde audittools ter beschikking van sectororganisaties en ledenfederaties, maar ook ter beschikking van andere certificatieorganisaties.  

Zo vertrouwde Agentschap Innoveren en Ondernemen bij de opstart van de het systeem van registratie van kmo-portefeuille dienstverlener op basis van een openbare aanbesteding de ontwikkeling van de kmo-portefeuille-norm aan Management Information nv toe.

Information Management nv ontwikkelde eveneens samen met Contractor Safety Management (voorheen Besacc-VCA) de Qfor SafetyScan waardoor de opleidings –en examencentra voor werknemers in deze sectoren geaudit kunnen worden om te zien of ze aan de nodige kwaliteitsvereisten voldoen.

Samen met Alimento-IPV ontwikkelde Management Information nv de Qfor FoodScan een kwaliteitsmodel voor learning & development organisaties actief binnen de voedingindustrie. 

In het kader van quality assurance heeft Management Information nv over de jaren heen dan ook een uitgebreide expertise opgebouwd op vlak van certificatie en kwaliteitsmethodes.

CertUp België en CertUp Frankrijk

Om de onafhankelijkheid van de auditactiviteiten te bewaren, werden in België alle audit- en certificatie-activiteiten van Management Information begin 2017 ondergebracht in de aparte juridische entiteit CertUp België. Daarnaast werd in 2019 CertUp Frankrijk opgericht als onafhankelijke certificatie-instantie voor de Franse markt en worden de kwaliteitaudits voortaan uitgevoerd door het samenwerkingsverband CertUp-Maieutika.

Management Information nv richt zich vanaf nu dan ook exclusief op de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsnormen, auditmethodes en het ter beschikking stellen van innovatieve audit en andere softwaretools voor sectorfederaties, ledenorganisaties en andere certificatie- en auditkantoren.

Een kwaliteitsnorm op maat van uw sector?

Wenst u als sectorfederatie of vakvereniging te waken over de kwaliteit van de dienstverlening binnen uw vakgebied? Ontwikkel een kwaliteitsnorm op maat van uw sector. Zo creëert u transparantie in uw domein, zorgt u voor meer kwaliteit bij uw leden en versterkt u het imago van uw sector.