CertUp

Qfor ClientScan

Wat denken uw klanten écht? Krijg objectieve inzichten in uw klantentevredenheid en bewijs de kwaliteit van uw dienstverlening met een officieel Qfor ClientScan-certificaat.

Over de Qfor ClientScan-audit

De Qfor ClientScan-audit is één van de mogelijkheden om een Qfor-certificering te behalen.

Tijdens de Qfor ClientScan brengt de auditor als onafhankelijke derde op een objectieve manier in kaart hoe uw klanten uw dienstverlening ervaren. Dat doet de auditor op basis van een open gesprek, waarin hij of zij hun perceptie aftoetst aan indicatoren op maat van organisaties in opleiding en consultancy. 

De Qfor ClientScan-audit is veel meer dan een marktonderzoek dat een score oplevert. U krijgt een uitgebreid rapport met letterlijke citaten en een kwaliteitscertificaat dat breed erkend wordt in de markt.

Op basis van de klantenfeedback zet u indien nodig verdere stappen om de kwaliteit van uw diensten te optimaliseren. Bovendien kan het Qfor ClientScan-auditrapport met de weergave van uw klantentevredenheid, ook door u als marketingtool ingezet worden.

Uw voordelen

  • Een objectief beeld van hoe uw klanten uw diensten ervaren
  • Waardevolle en bruikbare feedback van uw klanten
  • Een certificaat dat de kwaliteit van uw dienstverlening aantoont
  • Een auditrapport die als marketingtool kan ingezet worden

Voor wie?

Een Qfor ClientScan is een nuttige tool voor dienstverleners actief in learning, development, consulting en competentieversterking die willen aftoetsen of de manier waarop klanten hun diensten ervaren, overeenstemt met hun eigen perceptie.

Het is eveneens een troef voor organisaties die de kwaliteit van hun diensten willen verbeteren en hun klantentevredenheid willen verhogen op basis van uitgebreide en objectieve klantenfeedback.

Hoe verloopt de Qfor ClientScan-audit?

Het Qfor ClientScan-audittraject verloopt na de ondertekening van de auditovereenkomst in 4 fases:

Fase
1

Mapping van uw organisatieprofiel

Als voorbereiding op de eigenlijke audit vult u de Qfor DataScan in. Zo brengt u alle officiële en administratieve gegevens van uw orrganisatie in kaart.

Fase
2

Het klantentevredenheidsonderzoek

Tijdens een open telefonisch gesprek met een representatieve groep klanten polst de auditor hoe ze uw dienstverlening ervaren. Tijdens het interview komen een tiental aspecten van de ClientScan-norm aan bod, zoals het voortraject, de uitvoering, projectmanagement en de prijs/kwaliteitsverhouding. De auditor stelt open vragen, zodat er ruimte is voor het in kaart brengen van de persoonlijke perceptie en beleving van klanten. Voor elk van de 10 aspecten worden klanten gevraagd hoe dit voor hen is verlopen en hoe tevreden ze zijn. Op basis van die feedback geeft de auditor een score.

Fase
3

De rapportering

Tijdens het auditbezoek deelt de auditor u volgende zaken mee: 
- een globale tevredenheidsscore
- de sterke punten die naar voren kwamen tijdens de interviews, gebaseerd op de gemiddelde scores per aspect
- de eventuele zwakkere punten die werden aangehaald

Na het auditbezoek ontvangt u de cijfermatige resultaten van het onderzoek, samen met een deel van de citaten van de klanten: een letterlijke weergave van wat ze vertelden tijdens het interview. Het staat u vrij om dit auditrapport als marketingtool in te zetten.

Fase
4

De certificatie

Na het auditbezoek worden het auditdossier en de auditvaststellingen overgedragen aan de Certificatiecommissie. Die commissie zal uw auditdossier analyseren en een uitspraak doen over het auditresultaat. Bij positieve evaluatie behaalt u uw Qfor-certificaat.

“De resultaten van de Qfor ClientScan audit bieden een extern oog op onze kwaliteit en waarde voor onze klanten. Ze bevatten goede marketing argumenten die zeker gebruikt zullen worden.”

Synergit

“De meerwaarde van de Qfor ClientScan audit voor ons zit vooral in het gegeven dat onze klanten op een gestructureerde manier bevraagd worden door een professionele en onafhankelijke audit organisatie en dit met betrekking tot hun tevredenheid over de kwaliteit van de samenwerking met ons. Het rapport van de audit bood ons relevante informatie over onze werking in de voorbije periode alsook keuzes met betrekking tot een mogelijke toekomstige aanpak.”

People Partner

“Iedere organisatie kan altijd nog iets aanpassen en/of toevoegen om te verbeteren. Een frisse externe kijk op elke organisatie kan deze kleine mogelijkheden soms sneller en gemakkelijker identificeren en communiceren.”

Transwest

“Dankzij een Qfor ClientScan inzicht krijgen in de tevredenheid van onze klanten en kandidaten door een neutrale partij is heel waardevol.”

Randstad RiseSmart

“Door de klanten bevragingen binnen de Qfor ClientScan leren we veel bij over waar en hoe we ons kunnen verbeteren.”

ASAP Nails & Beauty

Meer weten over de Qfor ClientScan? Ontdekken wat uw klanten écht van uw diensten vinden?