CertUp

ISO-audit

Toon met een ISO 9001 of ISO 29993 aan dat uw organisatie in learning & development voldoet aan internationaal erkende kwaliteitsstandaarden.

Over de ISO 9001 en ISO 29993-audits

Tijdens deze ISO audittrajecten wordt het kwaliteitsmanagementsysteem rond uw competentieversterkende activiteiten (ISO 9001) of specifiek voor opleidingen (ISO 29993) afgetoetst aan de norm in kwestie.

CertUp is het enige auditbureau dat deze audits specifiek en exclusief uitvoert voor binnen- en buitenlandse organisaties in learning, development en consulting. Daarbij zorgen we ervoor dat alles zo snel en efficiënt als mogelijk verloopt.

CertUp is voor het uitvoeren van ISO 9001-audits geaccrediteerd door Belac onder het accreditatienummer 600 QMS.

Belac is de Belgische accreditatie-instelling van het Ministerie van Economische Zaken en is ondertekenaar van de overeenkomsten voor international wederzijdse erkenning. De geldigheid en de draagwijdte van de accreditatie van CertUp kan ten allen tijden nagekeken worden op de website van Belac.

Uw voordelen

  • Een certificaat met internationale uitstraling waarmee u zich onderscheidt
  • Strategische inzichten om uw werking te optimaliseren en de kwaliteit van uw diensten te verhogen
  • Een troef bij het meedingen naar officiële en internationale opdrachten

Voor wie?

Met een ISO 9001- of 29993-certificaat bewijzen organisaties in learning & development dat zij voldoen aan internationale kwaliteitsstandaarden en zetten zij zich in binnen- en buitenland op de kaart als kwalitatieve dienstverlener. 

Een ISO-certificaat kan interessant zijn voor:

  • Opleidingscentra
  • Bedrijfsinterne opleidingsdepartementen
  • Consultants
  • Adviesorganen
  • Maatwerkbedrijven

Hoe verloopt de ISO-audit?

fase
1

Stage 1

De auditor brengt de werking van uw organisatie in kaart en gaat na of alle essentiële elementen voor de gedetailleerde audit aanwezig zijn. Daarvoor gebruikt hij of zij onder meer de online module DataScan. Die bevat basisgegevens met betrekking tot uw organisatie en activiteiten. Deze controle kan gedeeltelijk vanop afstand worden uitgevoerd.

Stage 1 leidt tot een formele rapportering rond de haalbaarheid van het vervolg van de audit, namelijk de volledige toetsing aan de respectievelijke ISO-norm.

Wanneer u klaar bent voor Stage 2, vangt dat deel onmiddellijk aan. Mocht u nog niet klaar zijn, dan spreekt u in overleg met de auditor een verdere planning af.

fase
2

Stage 2

In dit deel toetst de auditor de werking van uw organisatie af aan alle vereisten van de ISO-norm in kwestie.

fase
3

De rapportering

De doorlichting wordt vastgelegd in een bondig rapport dat voorgelegd wordt aan de Certificatiecommissie van CertUp, die beslist over het resultaat.

fase
4

De certificatie

Bij een positieve evaluatie wordt uw ISO-certificaat toegekend.

Geldigheid

Bij een positief resultaat ontvangt u een ISO 9001- of ISO 29993-certificaat voor een periode van maximum 3 jaar. In de loop van de certificatieperiode worden twee toezichtaudits gespreid in de tijd uitgevoerd. We laten u automatisch weten wanneer het tijd is voor de audit om uw certificaat te hernieuwen.

Vrijstellingen

Met een ISO 9001- of ISO 29993-certificaat bent u vrijgesteld van de audit agrément chèques-formation van het Waals Gewest.

Als houder van een van deze certificaten hebt u ook recht op specifieke vrijstellingen tijdens de audit voor de registratie kmo-portefeuille.

Waarom een ISO-audit met CertUp?

Thuis in uw sector: CertUp voert al meer dan 30 jaar kwaliteitsaudits uit voor organisaties die actief zijn in learning & development. U mag dus rekenen op een partner die uw domein door en door kent.

Geaccrediteerd: CertUp is als certificatie-instelling geaccrediteerd door Belac onder het accreditatienummer 600 QMS voor het uitvoeren van ISO 9001-audits. Die accreditatie garandeert dat CertUp de audits op een vakkundige wijze uitvoert en uw certificatie door een betrouwbare partner gebeurt.

Belac biedt geen accreditatie aan voor ISO 29993. 

Hoeveel kost een ISO-audit?

De prijs van een audit voor een ISO 9001- of ISO 29993-certificatie hangt af van een aantal factoren, waaronder de grootte en complexiteit van uw organisatie en uw activiteiten op het vlak van opleiding of consulting.

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte op uw maat.

Meer weten over een ISO-certificatie? Uw audit aanvragen?