CertUp

Qfor ProcessScan

Krijg dankzij een Qfor ProcessScan inzicht in de kwaliteit van uw interne processen. Dé basis voor een succesvolle organisatie met tevreden klanten!

Over de Qfor ProcessScan-audit

De Qfor ProcessScan-audit is een van de mogelijkheden om een Qfor-certificering te behalen.

Tijdens de audit worden uw klantgerichte interne processen afgetoetst aan de indicatoren van de Qfor ProcessScan-norm. De norm is relevant voor alle organisaties actief op vlak van opleidingen, consulting en competentieversterking en toetst 4 domeinen af:

  1. Uitvoering van projecten: Communicatie over uw activiteiten, intern beheer van de activiteiten en evaluatie, administratieve opvolging
  2. Human Ressources: Aanwerving, integratie, opleiding, bijscholing en evaluatie van uw medewerkers, zowel internen als externen, zowel trainers/consultants als ondersteunend personeel
  3. Materiële middelen: Het materiaal dat u gebruikt bij de uitvoering van uw activiteiten en uw documentatie. 
  4. Interne werking: Interne organisatie en communicatie én het kwaliteitsbeheer.

Op basis van Qfor ProcessScan-doorlichting verkrijgt u inzichten die u helpen uw werking en organisatie te optimaliseren.

Uw voordelen

  • Een objectieve derde partij houdt uw organisatie een spiegel voor
  • Inzichten om uw werking en interne processen te optimaliseren
  • Een toonaangevend kwaliteitscertificaat

Voor wie?

De Qfor ProcessScan is een diepgaande en objectieve analyse van de interne werking van een organisatie en is dus zeer waardevol voor kleine en grote bedrijven in competentieversterking, opleiding, development en consulting die hun werking en dienstverlening naar een hoger niveau willen tillen.

Ook voor (maatwerk)bedrijven in de sociale en circulaire sector zijn de audit en het certificaat een grote troef.

Hoe verloopt de Qfor ProcessScan-audit?

De Qfor ProcessScan-audit omvat, na ondertekening van de auditovereenkomst, 4 fases:

Fase
1

Mapping van uw organisatieprofiel

Als voorbereiding op de eigenlijke audit vult u de Qfor DataScan in. Zo brengt u alle officiële gegevens en specifieke kenmerken van uw organisatie in kaart.

fase
2

De doorlichting van processen

Tijdens het auditbezoek toetst de auditor af in welke mate de werking van uw organisatie beantwoordt aan de Qfor ProcessScan-norm. Dat gebeurt steekproefsgewijs aan de hand van documenten, systemen en interviews, met oog voor aantoonbaarheid en systematische implementatie van de indicatoren.

fase
3

De rapportering

De auditor bundelt zijn of haar vaststellingen in een gedetailleerd rapport met de nodige aanwijzingen om uw werking te optimaliseren.

Het finale auditrapport bevat:
- een samenvatting van de vaststellingen
- een score per indicator
- feedback over de vaststellingen die ook tijdens de slotvergadering van de audit gedeeld werden.
 

fase
4

De certificatie

Na het auditbezoek worden het auditdossier en de vaststellingen overgedragen aan de Certificatiecommissie. Die commissie zal uw dossier analyseren en een uitspraak doen over het auditresultaat. Bij positieve evaluatie behaalt u uw Qfor-certificaat.

“De feedback die we tijdens de Qfor ProcessScan-audit ontvangen hebben, zal gebruikt worden om onze processen verder te finetunen. De audit en bijbehorende certificering vormen voor ons geen eindpunt maar veeleer een aanloop naar verdere professionalisering.”

Top Skills Academy

“Een Qfor ProcessScan-audit geeft zicht op het kwaliteitsbeheer in de organisatie. Het laat toe verbeterpunten op te merken en intern voorstellen te maken om zaken anders aan te pakken. Een view van buitenaf zorgt ervoor dat je eens stilstaat bij andere zaken. Het helpt om de kwaliteit intern en extern maar ook de tevredenheid van de verschillende stakeholders te verhogen.”
 

ECS – An Equans Company

“De Qfor ProcessScan audit is een héél leerrijke ervaring die de werking ten goede komt. De interne werking wordt in vraag gesteld waardoor de kwaliteit van de dienstverlening erop vooruitgaat.”

ASERVI

“De Qfor ProcessScan- audit heeft ervoor gezorgd dat onze organisatie nog meer structuur heeft gekregen aangezien alles meer gestroomlijnd wordt, alles volgens eenzelfde werkwijze moet verlopen. Ook heeft de audit onze valkuilen benoemd waar dan weer werkpunten tegenover staan.”

Pevom – Preventie op Maat

“De Qfor ProcessScan bood een fijne weerspiegeling van waar we de voorbije jaren op gewerkt hebben. Door de audit te doen hebben we nog eens een duidelijk beeld van de vooruitgang die we gemaakt hebben sinds de oprichting.”

JOBROAD ivzw

Meer weten over de Qfor ProcessScan? Uw Qfor-audit plannen?