CertUp

Audit registratie opleidingscheques

Wenst u subsidieerbare opleidingen aan te bieden in het Waals Gewest? Word erkende opleidingsaanbieder voor het Waals Gewest en maak uw diensten voordeliger voor uw klanten.

Over de audit registratie opleidingscheques Waals Gewest

De audit voor de registratie opleidingscheques Waals Gewest (Agrément Chèque-Formation) controleert of uw organisatie alle nodige middelen en procedures inzet om kwalitatieve professionele opleidingen aan te bieden volgens de richtlijnen van het Waals Gewest.

De doorlichting Agrément Chèque-formation is noodzakelijk voor opleidingscentra die subsidieerbare vormingen willen aanbieden aan bedrijven die gevestigd zijn in het Waals Gewest. Die bedrijven kunnen dankzij de opleidingscheques van het Waals Gewest hun werknemers voordelig vormingen laten volgen.

CertUp is het enige officieel erkende auditbureau voor de agrément chèque-formation van het Waals Gewest actief sinds het begin van het systeem in 1999.

Met een positief advies van de Comité Chèque-Formation kunt u op basis van een Qfor-certificaat, een ISO 9001- of ISO 29993-certificaat ook erkend opleidingsaanbieder worden. CertUp voert eveneens de audits uit die nodig zijn voor deze certificaten.

Uw voordelen

  • Voordelig voor uw klanten: Bedrijven die een beroep doen op uw diensten, kunnen gebruikmaken van opleidingscheques
  • Grotere doelgroep: Uw opleidingsaanbod wordt financieel toegankelijker voor meer klanten
  • Kwaliteitskeurmerk: De kwaliteit van uw dienstverlening wordt officieel erkend door de Waalse overheid

Voor wie?

De audit Registratie Opleidingscheques Waals Gewest is geschikt voor organisaties die subsidieerbare opleidingen willen aanbieden aan bedrijven die actief zijn in het Waals Gewest.

Hoe werkt de audit Registratie Opleidingscheques Waals Gewest?

De audit Agrément Chèque-Formation verloopt in 4 fases:

fase
1

De opstart van de registratieaanvraag

Via het online platform van het Waals Gewest start u uw aanvraag tot registratie op waarbij het officiëel ontvangstbewijs de noodzaak voor een audit al dan niet bevestigt.

fase
2

Het auditbezoek

De auditor voert op locatie een doorlichting van uw interne werking en van de ingediende opleidingsprogramma's uit waarvoor u een erkenning aanvraagt volgens de vereisten van het Waals Gewest.

fase
3

De rapportering

Het rapport van het auditbezoek wordt overgemaakt aan de Direction de la formation professionnelle du Service Public de Wallonie.

fase
4

De registratiebeslissing

De finale beslissing tot registratie wordt genomen door de administratie van het Waals Gewest met finale bekrachtiging door de bevoegde minister.

Geldigheid

Na goedkeuring door de bevoegde instantie binnen het Waals Gewest, krijgt u een officiële registratie chèques-formation voor een periode van maximum 3 jaar.

We verwittigen u wanneer het tijd is om werk te maken van uw hernieuwingsaudit.

Waarom uw audit agrément chèques-formation bij CertUp?

CertUp biedt als auditkantoor al meer dan 30 jaar kwaliteitscontroles aan die uitsluitend gericht zijn op organisaties in learning & development. U mag er dus op rekenen dat wij helemaal thuis zijn in uw sector. 

Daarbij is CertUp het enige auditbureau die ononderbroken actief is voor de audit Registratie Opleidingscheques Waals Gewest sinds het ontstaan van het systeem in 1999. Hierdoor hebben we al een duizendtal van deze audits uitgevoerd.
 

Hoeveel kost de audit Registratie opleidingscheques Waals Gewest?

De kostprijs voor de audit agrément chèques-formation wordt bepaald door de Waalse overheid en is afhankelijk van het aantal opleidingen en vestigingen waarvoor u de registratie aanvraagt.

Contacteer ons voor een vrijblijvende prijsberekening.

Welke audit voor uw registratie?

Bij CertUp zijn er 3 audittrajecten mogelijk om geregistreerde opleidingsaanbieder te worden voor het Waals Gewest. Elk hebben ze hun eigen troeven.

Onze medewerkers vertellen u graag welk traject het beste aansluit bij uw specifieke noden maar hieronder vindt u alvast een vergelijkende tabel.

Audit opleidingschequesQfor-auditISO-audit
AanpakSelectiefGlobaalGlobaal
Scope van de auditGeselecteerde en in aanmerking komende opleidingenHet volledige beheer van de opleidingsactiviteitenHet geheel van opleidingsdiensten
AuditmethodeGrondige analyse van de geselecteerde opleidingenAnalyse van de processen op basis van een norm of de ervaringen van klantenAnalyse van processen voor kwaliteitsbeheer van opleidingen
MeerwaardeSubsidieerbare opleidingenSubsidieerbare opleidingen & optimalisatie van interne processenSubsidieerbare opleidingen & optimalisatie van kwaliteitsbeheer
BonusVrijgesteld voor audit Chèques-formation*Vrijgesteld voor audit Chèques-formation*
ResultaatRegistratie / AgrémentKwaliteitscertificaatKwaliteitscertificaat
ErkenningWaals GewestNationaal en internationaal (Wallonië, Brussel, Vlaanderen, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Spanje)Wereldwijd
Geldigheid3 jaar3 jaar3 jaar
Scope van de erkenningGeselecteerde en in aanmerking komende opleidingenAlle in aanmerking komende opleidingenAlle in aanmerking komende opleidingen
AanpakSelectiefGlobaalGlobaal
KostprijsTarief in functie van aantal te registreren opleidingen***Tarief in functie van de omvang van de activiteiten van de organisatieTarief in functie van de omvang van de activiteiten en de risico’s

* Op voorwaarde dat activiteiten in aanmerking komen
** Administratieve aanvraag voor uitbreiding registratie blijft verplicht
*** Officieel rooster op https://emploi.wallonie.be/home/formation/cheques-formation/laudit-cheque-formation.html 

Interesse in een audit voor een registratie Opleidingscheques Waals Gewest? Meteen uw audit aanvragen?