CertUp

Onpartijdigheid en objectiviteit

CertUp hanteert in het kader van haar certificeringsactiviteiten steeds een beleid van onpartijdigheid en objectiviteit.

Beleid inzake onpartijdigheid en objectiviteit

Om de onpartijdigheid en objectiviteit van de certificeringsactiviteiten te waarborgen, past CertUp als certificeringsinstantie de volgende regels toe:

  • We verstrekken geen advies, noch voeren we interne audits uit voor gecertificeerde klanten. Ondersteunende of informatieve acties bij de audit kunnen geleverd worden maar zullen zeer algemeen blijven, zijnde niet op maat van de klant die gecertificeerd wordt.
  • CertUp besteedt geen certificatieactiviteiten uit. (Freelance) auditoren hebben daarom een beperkte opdracht en worden door CertUp als certificatie-instelling opgeleid, gecoacht, geobserveerd en geĆ«valueerd. CertUp neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de auditopdracht op zich.
  • De berekening van tijd en prijs van de audit is gebaseerd op een standaardrooster dat zal worden gebruikt voor alle audits met betrekking tot dezelfde norm. Het rooster is opgesteld op basis van de eisen van de toe te passen norm. CertUp waakt over elke vorm van druk (commercieel, financieel of anderszins) om de objectiviteit en onpartijdigheid niet in het gedrang te brengen.
  • CertUp mag het beheersysteem van een andere certificatie-instelling niet certificeren.