CertUp

Audit Qualiopi

Maak dankzij een Qualiopi-certificatie uw opleidingen financieel toegankelijk voor franse klanten en ding mee naar overheidsopdrachten in Frankrijk.

Over de Qualiopi-certificatieaudit

Wanneer uw organisatie in Frankrijk opleidingen en vormingen aanbiedt en u uw diensten in aanmerking wil laten komen voor overheidsfinanciering via de CPF (Compte Professionnel de Formation), moet u een Qualiopi-kwaliteitscertificaat hebben.

Het Qualiopî-certificaat is ook noodzakelijk wanneer u wil meedingen naar overheidsopdrachten rond competentieversterking.

De Qualiopi-audit toetst uw activiteiten en processen af aan de RNQ-norm (Référentiel National Qualité). Die omvat 7 criteria en 32 indicatoren:

 • Informatieverstrekking aan het publiek

 • Het ontwerp van de dienstverlening

 • Uitvoering van de opleidingsactiviteiten

 • Inzet van de noodzakelijke middelen

 • Vaardigheden van medewerkers

 • Monitoring en netwerk van partners

 • Acties voor continue verbetering


Een positieve doorlichting via de Qualiopi-audit leidt niet alleen tot een kwaliteitscertificaat geldig in Frankrijk, maar geeft u ook strategische inzichten die u helpen om uw werking en organisatie te optimaliseren.

Uw voordelen

 • Financieel voordelig aanbod: Een grotere groep potentiële klanten geniet dankzij subsidies van uw diensten
 • Kwaliteitskeurmerk: De Franse overheid erkent dat uw diensten voldoen aan de nationale kwaliteitsnorm RNQ
 • Zichtbaarheid: Officiële publicatie van uw status als gecertificeerde aanbieder
 • Nuttige inzichten: Dankzij een objectieve blik op uw organisatie ontdekt u eventuele verbeterpunten
 • Verder groeien: Breid uw activiteiten uit naar Frankrijk en ding mee bij openbare aanbestedingen

Voor wie?

De Qualiopi-certificering is nuttig voor zelfstandigen en organisaties die actief zijn in opleidingen, competentieversterking of ontwikkeling en zich op de Franse markt (willen) richten of er willen meedingen naar overheidsopdrachten.

Ook Belgische bedrijven die dergelijke diensten willen aanbieden in Frankrijk, hebben baat bij dit kwaliteitscertificaat. Dat geldt eveneens voor Belgische afdelingen van een Frans moederbedrijf.

Hoe verloopt de Qualiopi-audit?

De Qualiopi-audit verloopt in 5 stappen:
fase
1

Mapping van uw organisatieprofiel

Ter voorbereiding van de audit brengt u alle officiële gegevens en specifieke kenmerken van uw organisatie in kaart.

fase
2

Het auditbezoek

De auditor gebruikt tijdens het auditbezoek voor de doorlichting van uw organisatie de 7 criteria en 32 indicatoren van de RNQ om te beoordelen of de opleidingsactiviteiten voldoen aan de norm. Het gaat erom aan te tonen en te bewijzen wat er effectief gebeurt op gebied van kwaliteit.

fase
3

De rapportering

De auditor stelt het rapport van de doorlichting op met vaststellingen en constructieve feedback. Het rapport bevat onder meer:

 • De aard en de omvang van de verrichte controles,
 • De elementen van overeenstemming met de norm en de geconstateerde afwijkingen,
 • Aandachtspunten om mogelijke inbreuken te voorkomen of uw werkwijze te versterken.

Dit verslag is, afgezien van de objectieve bevindingen die het bevat, bedoeld als ondersteuning en inspiratiebron bij het uitvoeren van uw strategie voor voortdurende verbetering.

fase
4

De certificatie

De auditor draagt het auditdossier en de auditvaststellingen over aan de Certificatiecommissie. Die commissie zal uw auditdossier analyseren en een uitspraak doen over het auditresultaat. Bij positieve evaluatie behaalt u uw QUALIOPI-certificaat.
fase
5

De toezichtsaudit

14 tot 22 maanden nadat u uw Qualiopi-certificering hebt behaald, vindt er een verplichte bijkomende audit plaats. Op dat moment wordt beoordeeld of u de methoden van de nationale kwaliteitsnorm respecteert en toepast gedurende de hele cyclus. Het hoofddoel van de Qualiopi-toezichtsaudit is na te gaan of u blijvend voldoet aan alle regels en kwaliteitscriteria.

Gemiddeld duurt de audit een volle dag, maar bij grote organisaties kan dat meerdere dagen zijn. De lengte hangt af van een aantal factoren, bepaald door de omvang, complexiteit en de omzet van de organisatie.

Geldigheidsperiode

Het Qualiopi-certificaat is maximum 3 jaar geldig. Die periode gaat in op het moment dat de certificeringscommissie bevestigt dat uw organisatie aan de vereiste criteria voldoet.

Éénmaal deze periode verstreken dient u een nieuwe audit-cyclus met inbegrip van een toezichtsaudit op te starten.

Vrijstellingen

Als de kwaliteit van uw dienstverlening al is bewezen door eerdere certificaten of kwaliteitslabels, voorziet de wetgever vrijstellingen en een aangepast tarief als gevolg daarvan.

Doorliep uw organisatie reeds Qfor ProcessScan? Dan kan u mits nazicht van specifieke elementen van de ProcessScan voor Frankrijk genieten van een verlichte Qualiopi-audit.

Contacteer ons voor advies op maat van uw situatie.

Waarom een Qualiopi-audit met CertUp?

CertUp is een ervaren en vertrouwde partner voor tal van organisaties die actief zijn in opleiding, vorming en competentieversterking. U mag rekenen op:

 • Meer dan dertig jaar expertise op het gebied van certificering
 • Een breed aanbod aan kwaliteitsaudits: ISO, Qfor, kmo-portefeuille, Agrément chèques-formation,
 • Exclusieve focus op opleiding en coaching
 • Gespecialiseerde auditors die uw taal spreken
 • Een onpartijdige en vertrouwelijke evaluatie

Ons zusterbedrijf CertUp Frankrijk was in september 2019 een van de eerste auditkantoren die van COFRAC de autorisatie kreeg om Qualiopi-certificeringsaudits uit te voeren en is sinds 17 juni 2020 geaccrediteerd door COFRAC. Intussen voerden we al duizenden Qualiopi-audits uit.

Ook als u uw basisaudit Qualiopi hebt laten uitvoeren door een andere partij, mag u ons steeds inschakelen voor uw toezichts- of hernieuwingsaudit.

Hoeveel kost een Qualiopi-certificatieaudit?

De prijs van een Qualiopi-audit is afhankelijk van een aantal parameters, waaronder uw activiteiten, uw omzetniveau en het aantal vestigingen van uw organisatie.

Contacteer ons voor een offerte op maat.

“Dankzij de Qualiopi-audit verbeteren we ons opleidingsbeheer voortdurend. De Qualiopi-standaard is een noodzakelijke benchmark om aan te tonen wat er verbeterd moet worden. Alle initiatieven worden gevaloriseerd in het proces. Voor ons is de audit geen straf, maar een onderdeel van onze kwaliteitsaanpak voor continue verbetering.” 

(Vrije vertaling uit het Frans)

GESCOP Poitou Charentes
“Dankzij de Qualiopi-audit konden we reeds bestaande processen reorganiseren en formaliseren, maar ook nieuwe creëren. De doorlichting liet ons eveneens toe om bepaalde aspecten in vraag te stellen en een doorgedreven focus op kwaliteit en dagelijkse verbetering te implementeren.” 
(Vrije vertaling uit het Frans)
Tremplin Sport Formation

“De Qualiopi-audit zorgde voor een externe kijk op onze methodes en nieuwe perspectieven die voortvloeiden uit de uitwisselingen in het kader van ons plan voor continue verbetering, alsook een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg naar kwaliteit.” 

(Vrije vertaling uit het Frans)

Indigo

“De Qualiopi-audit heeft ons toegelaten om ons te herstructureren en gaf ons inzicht in remmende of ontbrekende factoren in onze organisatie. We hebben al onze procedures verbeterd en doen dat nog steeds door rekening te houden met de verwachtingen van Qualiopi.” 

(Vrije vertaling uit het Frans)

ASRUC Formation

 “De Qualiopi-audit brengt ons toegevoegde waarde op verschillende niveaus: betere structurering, meer begeleiding in het proces, preciezere pedagogische voorbereidingen en een betere controle over ons globaal opleidingsaanbod.”

(Vrije vertaling uit het Frans)

Action Apprendre Agir

Meer weten over de certificatieaudit Qualiopi? Meteen uw audit plannen?