CertUp

Hoe verloopt een kwaliteitsaudit?

Nog nooit een audit doorlopen? Geen probleem! Zodra de samenwerking vastligt, krijgt u tijdig al de nodige informatie om uw audit op een rustige manier voor te bereiden. Dit gebeurt o.a. aan de hand van voorbereidende documenten, inzicht gevende richtlijnen, een kopie van de kwaliteitsnorm, een toegang tot de Qfor DataScan onze academie of zelfs een gesprek met de auditor. De audit zelf gebeurt meestal in 4 grote fases.

Hoe verloopt een kwaliteitsaudit?

Iedere audit onderzoekt andere aspecten van uw organisatie en kent dus een eigen verloop. Toch zijn er enkele onderdelen die telkens terugkeren.

Uw kwaliteitesaudit in 4 fases:

fase
1

Mapping van uw organisatie

In deze fase brengen u en/of de auditor uw organisatie globaal in kaart, met aandacht voor onder meer uw activiteiten, kerncijfers, processen, klantenbestand en systemen.

fase
2

Het auditbezoek

Tijdens de eigenlijke audit toetsen we uw organisatie aan de kwaliteitsnorm die van toepassing is, zoals de kmo-portefeuille-norm, de Qfor-Scans, de ISO-normen … Dat gebeurt aan de hand van een doorlichting van uw processen, documenten en systemen en interviews met werknemers en klanten, afhankelijk van de norm in kwestie.

fase
3

De rapportering

De auditor bundelt de bevindingen in een uitgebreid rapport. Zo kunt u aan de slag met de eventuele werkpunten die de audit aan het licht heeft gebracht.

fase
4

De evaluatie en certificatie

De bevindingen in het rapport van de auditor worden geëvalueerd door de Certificatiecommissie van CertUp. Bij positieve evaluatie krijgt u het certificaat in kwestie. Dat wordt toegekend door ons of op ons voorstel door de organisatie of overheidsinstantie die bevoegd is voor uw sector. Uw auditrapport geldt dan als onafhankelijk kwaliteitsbewijs tijdens uw erkenningsaanvraag.

Een volledige beschrijving van het audit- en certificatiereglement is beschikbaar op aanvraag per mail naar audit@certup.be.

Nog niet zeker welk certificaat u nodig hebt? Of welke audit u best doorloopt?