CertUp

Registratie audits

Uw opleidingen of adviezen subsidiabel maken en ze op die manier voordeliger aan klanten aanbieden? Of zelf als opleidingsorganisatie subsidies of ondersteuning ontvangen? Voor sommige overheden en sectorinstanties kan dit mits uw organisatie op succesvolle wijze een registratieaudit doorloopt.

CertUp biedt u als gespecialiseerd auditbureau binnen het segment van learning en consulting, de mogelijkheid om verschillende regionale en zelfs internationale registratie- en erkenningsaudits te doorlopen.

Audit kmo-portefeuille-registratie

Met een registratie voor de kmo-portefeuille worden uw opleidingen en adviezen voordeliger voor uw klanten en bereikt u zo een grotere doelgroep. Bovendien is het een bewijs dat uw opleidingen of adviezen ondernemingen vooruit helpen en gericht zijn op toekomstgerichte thema’s. Ontdek hier meer informatie over het kmo-portefeuille-audittraject

Audit registratie Werk & Sociale Economie

Een registratie minimale kwaliteitsvoorwaarden bij het departement WSE (Werk en Sociale Economie) is nodig wanneer u diensten verleent in het kader van werkgelegenheid, professionele vorming en sociale economie en daarvoor financiering, subsidie of een andere vorm van ondersteuning van de Vlaamse overheid wenst te ontvangen. Ontdek hier meer informatie over de verschillende mogelijkheden om een WSE-registratie te bekomen.

Audit registratie opleidingscheques Waals Gewest

De registratie Agrément Chèque-formation is nodig wanneer u in het Waals Gewest opleidingen wenst te organiseren waarvoor uw klanten subsidies kunnen aanvragen. Ontdek hier de verschillende audittrajecten om een registratie te bekomen.

Registratie dankzij Qfor-certificaat

Met een Qfor-certificaat hebt u recht op vrijstellingen tijdens de registratie-audit voor de kmo-portefeuille of in het kader van het systeem Agrément ‘Chèque-formation’ van het Waals Gewest. Een Qfor Food-audit maakt een erkenning bij Alimento-IP mogelijk en een Qfor-Safety is dé basis om erkend te worden als Contractor Safety Management-examencentrum.

Het behalen van een Qfor-certificaat? Niets dan voordelen! 

Ontdek meer over Qfor

Niet zeker welk audittraject best te doorlopen voor een officiële registratie?

“De audit was een leerrijke en geruststellende ervaring. We hebben een goed zicht gekregen waar we goed bezig zijn en waar we ons nog kunnen verbeteren.”

Management Spark

“De resultaten van de Qfor ClientScan audit bieden een extern oog op onze kwaliteit en waarde voor onze klanten. Ze bevatten goede marketing argumenten die zeker gebruikt zullen worden.”

Synergit

“De feedback die we tijdens de Qfor ProcessScan-audit ontvangen hebben, zal gebruikt worden om onze processen verder te finetunen. De audit en bijbehorende certificering vormen voor ons geen eindpunt maar veeleer een aanloop naar verdere professionalisering.”

Top Skills Academy

“De Qfor WSE-audit was goed om de organisatie eens vanuit een ander perspectief te kunnen bekijken. De audit voelde positief en ondersteunend aan. Het is fijn om te weten dat we goed bezig zijn en te leren hoe we bepaalde zaken kunnen bijschaven om ons nog naar een hoger niveau te tillen.”

VIAC vzw

“We hebben de Qfor ProcessScan audit ervaren als een constructieve audit met voldoende plaats voor praktijk in plaats van enkel theorie volgens de norm. Onze onderneming is praktisch ingesteld in haar werking en dat verwachten we ook van audits.”

VSB Intern Trainingsdepartement

“De Qfor ProcessScan audit is een héél leerrijke ervaring die de werking ten goede komt. De interne werking wordt in vraag gesteld waardoor de kwaliteit van de dienstverlening erop vooruitgaat.”

ASERVI

“De Qfor ProcessScan-audit zelf was intensief, maar ook zeer leerrijk. Het rapport geeft een heldere en zeer herkenbare weergave van hoe we werken wat een goede basis biedt voor interne besprekingen. Het is ook een mooie waardering voor de inspanningen die we dagelijks doen om kwaliteit te leveren aan onze leden.”

AGORIA Academy

“Dankzij een Qfor ClientScan inzicht krijgen in de tevredenheid van onze klanten en kandidaten door een neutrale partij is heel waardevol.”

RANDSTAD RISESMART

“De meerwaarde van de Qfor ClientScan audit voor ons zit vooral in het gegeven dat onze klanten op een gestructureerde manier bevraagd worden door een professionele en onafhankelijke audit organisatie en dit met betrekking tot hun tevredenheid over de kwaliteit van de samenwerking met ons. Het rapport van de audit bood ons relevante informatie over onze werking in de voorbije periode alsook keuzes met betrekking tot een mogelijke toekomstige aanpak.”

PEOPLE PARTNER

“Elke audit is voor ons een gelegenheid om onze werking grondig te analyseren, processen in vraag te stellen en mechanismen in onze dienstverlening kritisch te toetsen aan een norm. Dit leidt steevast tot de identificatie van dysfuncties en - impliciet - tot verbeteringen en verhoogt het de transparantie van onze dienstverlening. Het auditproces heeft zo onmiskenbaar een belangrijke katalysatorfunctie in onze organisatieontwikkeling.”

IVOC, Opleiding & Advies voor Mode en Confectie

Een kwaliteitsnorm op maat van uw sector?

Wenst u als sectorfederatie of vakvereniging te waken over de kwaliteit van de dienstverlening binnen uw vakgebied? Ontwikkel een kwaliteitsnorm op maat van uw sector. Zo creëert u transparantie in uw domein, zorgt u voor meer kwaliteit bij uw leden en versterkt u het imago van uw sector.