CertUp

Qfor Food - Alimento

Biedt u opleidingen aan klanten actief in de voedingssector? Doorloop een Qfor Food en reik uw klanten financieel voordelige opleidingen aan dankzij een erkenning bij Alimento-IPV.

Over de audit Qfor Food

De Qfor Food-audit is een audittraject dat uw organisatie doorloopt om een Alimento-IPV-erkenning te behalen. Dankzij die erkenning krijgen klanten in de voedingssector financiële steun bij aankoop van uw opleidingen.

Het verloop van het audittraject verschilt naargelang u al beschikt over een kmo-portefeuille-registratie (voor uw opleidingsaanbod), een Qfor ProcessScan- of Qfor ClientScan-certificaat. Het audittraject omvat wel altijd een bevraging (mini- of volledige ClientScan door de auditor) van een representatieve selectie van uw klanten.

De auditor onderzoekt ook standaard of uw organisatie beantwoordt aan de FoodScan-indicatoren, zijnde de specifieke kwaliteitsvoorwaarden van Alimento-IPV.

Uw voordelen

  • Voordelig voor uw klanten: Bedrijven in de voedingsindustrie die een beroep doen op uw diensten, kunnen rekenen op een financiële tussenkomst.
  • Bewijs van kwaliteit: De Qfor-certificering is een objectief bewijs voor uw klanten én voor Alimento dat u kwalitatieve diensten aanbiedt.
  • Verder groeien: Als gecertificeerde aanbieder kunt u uw activiteiten uitbreiden naar het Waals Gewest (vrijstelling van audit Agrément chèque-formation) en meedingen bij openbare aanbestedingen.
  • Nuttige inzichten: De audit geeft u zicht op eventuele verbeterpunten in uw organisatie en/of inzicht in hoe klanten uw diensten ervaren.

Hoe verloopt het Qfor Food-audittraject?

Het Qfor Food-audittraject verschilt naargelang u al dan niet een eerdere kwaliteitsaudit hebt doorlopen. (Registratie kmo-portefeuille, Qfor ProcessScan of Qfor ClientScan)

fase
1

Basisaudit

Als u nog niet in het bezit bent van een Qfor-kwaliteitscertificaat (ProcessScan of ClientScan) of als u nog niet erkend bent als dienstverlener voor de kmo-portefeuille, moet u eerst één van die basisaudittrajecten doorlopen. Bent u al gecertificeerd? Dan wordt u vrijgesteld van deze fase.

fase
2

Optioneel: Bevraging klanten

Als uw basisaudittraject geen bevraging van uw klanten inhield (het geval bij een Qfor ProcessScan of kmop-registratie), dan voert de auditor een mini-ClientScan uit bij een representatieve selectie van uw klanten in de voedingssector. Dit is een uitbreiding op het basisaudittraject.

fase
3

Food-vragenlijst

In voorbereiding op de audit vult u de vragenlijst Module Food in. Dat is een specifieke assessment van Alimento-IPV waarbij u uw reeds opgebouwde ervaring en uw werking bij de uitvoering van opleidingen toelicht.

fase
4

Het auditbezoek - Doorlichting & rapportering

Tijdens het auditbezoek overloopt de auditor de vragenlijst Module Food en controleert hij of zij steekproefsgewijs of die aansluit op uw werking (aan de hand van documenten, interne beheer- of opvolgsystemen en uw materiaal/infrastructuur). Als hij of zij interviews afnam (mini-ClientScan), licht de auditor de resultaten toe en geeft hij of zij feedback op de syntheses van de uitgevoerde interviews  

fase
5

De certificatie

Na het auditbezoek worden het auditdossier en de vaststellingen overgedragen aan de Certificatiecommissie. Die commissie zal uw dossier analyseren en een uitspraak doen over het auditresultaat. Indien het resultaat positief is, informeren wij Alimento en maken zij een overeenkomst op om uw erkenning te voltooien. 

Hoeveel kost een Qfor Food?

De prijs van een Qfor Food-audit hangt onder meer af van de grootte en complexiteit van uw organisatie en het aantal opleidingen in kwestie én van uw eerder behaalde certificering (kmop-registratie, Qfor ClientScan of Qfor ProcessScan).

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte op maat.

Meer weten over Qfor-Food? Meteen uw audit aanvragen?

“De resultaten van de Qfor ClientScan audit bieden een extern oog op onze kwaliteit en waarde voor onze klanten. Ze bevatten goede marketing argumenten die zeker gebruikt zullen worden.”

Synergit

“De meerwaarde van de Qfor ClientScan audit voor ons zit vooral in het gegeven dat onze klanten op een gestructureerde manier bevraagd worden door een professionele en onafhankelijke audit organisatie en dit met betrekking tot hun tevredenheid over de kwaliteit van de samenwerking met ons. Het rapport van de audit bood ons relevante informatie over onze werking in de voorbije periode alsook keuzes met betrekking tot een mogelijke toekomstige aanpak.”

People Partner

“Iedere organisatie kan altijd nog iets aanpassen en/of toevoegen om te verbeteren. Een frisse externe kijk op elke organisatie kan deze kleine mogelijkheden soms sneller en gemakkelijker identificeren en communiceren.”

Transwest

“Dankzij een Qfor ClientScan inzicht krijgen in de tevredenheid van onze klanten en kandidaten door een neutrale partij is heel waardevol.”

Randstad RiseSmart

“Door de klanten bevragingen binnen de Qfor ClientScan leren we veel bij over waar en hoe we ons kunnen verbeteren.”

ASAP Nails & Beauty