Als pionier van het eerste uur, is CertUp (voorheen actief onder de naam Management Information) over de jaren heen trouw gebleven aan zijn oorspronkelijke missie : "De transparantie van de opleidings-, competentie ontwikkeling en consultingmarkt te vergroten." En omdat te behalen, het uitbouwen van een kwaliteitsvolle en betrouwbare service door dienstverleners te herkennen voor hun professionalisme en te erkennen via kwaliteits-audit en aanverwante erkenningen.

CertUp heeft efficiënte technologische hulpmiddelen en effectieve auditmethoden ontwikkeld en ingezet op het gebied van certificering van opleidingsorganisaties en leveranciers van intellectuele diensten. CertUp, is na het introduceren in 1992 van kwaliteitsaudits in België, het enige auditbureau in de sector dat al bijna dertig jaar uitsluitend actief is in het segment van opleidingen voor professionals en adviesverlening naar bedrijven.
Onze waarden, effectivity, commitment, fiability, respect
Onze bedrijfswaarden proberen we elke dag opnieuw, in de praktijk te zetten. CertUp wenst dan ook al haar klanten alle ondersteuning te bieden die zij nodig hebben in het kader van certificeringsprocessen, ongeacht of deze vrijwillig of wettelijk verplicht zijn.
    Dominique Delferrière certup zaakvoerder

    « Naar de toekomst toe, blijft het onze ambitie om, gedreven door een proces van continue verbetering, een regelmatige afstemming met de behoeften van klanten en het nodige pragmatisme, vraag en aanbod binnen de wereld van “learning, competentieversterking & intellectual services” verder op elkaar af te stemmen ».

    Dominique Delferrière,

    Zaakvoerder CertUp