Voor u?

De Qfor-WSE-audit is interessant voor dienstverleners die actief zijn op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derden-organisaties en die wensen gebruik te maken van de subsidiabele maatregelen van de VDAB, Syntra Vlaanderen en het Departement Werk en Sociale Economie.

Uw voordeel

De Qfor-WSE-audit werd specifiek ontwikkeld om honderd percent aan te sluiten bij de WSE minimale kwaliteits- en registratievoorwaarden. Het zijn dan ook enkel de eisen van de regelgeving die worden getoetst. Een gerichte focus en geen onnodig tijdsverlies wordt op die manier voor uw organisatie verzekerd.

In het kader van een registratie bij het WSE-loket, geldt het Qfor-WSE-certificaat dan ook de facto als kwaliteitsbewijs.

Beantwoordt uw organisatie aan de minimale WSE-kwaliteitsvereisten- en registratie, dan is uw slaagkans automatisch verzekerd. Het Qfor-WSE-certificaat maakt op objectieve wijze transparant in welke mate u aan de minimale vereisten beantwoordt en vormt zo een mooi visitekaartje waarmee u zich kan onderscheiden in uw markt.

Oorsprong van de norm

De minimale kwaliteitsvoorwaarden die in de audit gehanteerd worden, werden door het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) vastgelegd in het ‘Kwaliteit- en registratiemodel van dienstverleners binnen werk en sociale economie’.

De Qfor-WSE-audit

De Qfor-WSE-audit is exclusief toegespitst op de minimale kwaliteitsvoorwaarden die door de bevoegde minister werden vastgelegd.

Drie categorieën van kwaliteitsvoorwaarden komen hier aan bod:
  1. Uw dienstverlening aan klanten
  2. Het personeelsbeheer van uw organisatie
  3. Het financieel beheer van uw organisatie

Het auditproces

Er zijn vier grote fases in het Qfor-WSE-auditproces :
  1. Online registratie van aan uw organisatie verbonden informatie (WSE-DataScan)
  2. Het auditbezoek 
  3. Beoordeling van uw dossier door de Certificatiecommissie van CertUp 
  4. Toekenning van het Qfor-WSE-kwaliteitsbewijs in functie van uw auditresultaat

Geldigheidsperiode

Bij een positieve audit krijgt de organisatie een Qfor-WSE-kwaliteitsbewijs dat maximum drie jaar geldig is.

De kostprijs

U kan hier alvast een eerste richtinggevende berekening maken van de auditprijs. Maar neem gerust ook contact met ons op voor verdere verduidelijking op het nummer +32 2 412 04 00. We helpen u met plezier verder.

Ontdek onze andere audits