CertUp

Kwaliteitsaudits

CertUp biedt u een breed gamma aan audits om de kwaliteit van uw activiteiten in kaart te brengen en te certificeren. Daarbij werken we steeds volgens een beproefde auditmethode waarbij u waardevolle inzichten verzamelt.

Weet u nog niet welk audittraject het best beantwoordt aan uw behoeften? Of welke erkenning of kwaliteitscertificaat u het meeste voordelen oplevert? We begeleiden u graag verder.

Qfor-audittrajecten

In functie van uw doelstellingen kan u kiezen voor één of meerdere Qfor-audittrajecten. Elk audittraject levert een Qfor-certificaat op, zijnde dé erkenning bij uitsek van kwaliteit voor organisaties in learning, consulting en competententieversterking.

Ontdek meer over Qfor

Audit kmo-portefeuille-registratie

Met een registratie voor de kmo-portefeuille worden uw opleidingen en adviezen voordeliger voor uw klanten en bereikt u zo een grotere doelgroep. Bovendien is het een bewijs dat uw opleidingen of adviezen ondernemingen vooruit helpen en gericht zijn op toekomstgerichte thema’s. Ontdek hier meer informatie over het kmo-portefeuille-audittraject

Audit registratie Werk & Sociale Economie

Een registratie minimale kwaliteitsvoorwaarden bij het departement WSE (Werk en Sociale Economie) is nodig wanneer u diensten verleent in het kader van werkgelegenheid, professionele vorming en sociale economie en daarvoor financiering, subsidie of een andere vorm van ondersteuning van de Vlaamse overheid wenst te ontvangen. Ontdek hier meer informatie over de verschillende mogelijkheden om een WSE-registratie te bekomen.

ISO-audit 9001 29993

ISO-certificaten zijn internationaal erkende erkenningen van de kwaliteit van het beleid van een organisatie op een bepaald domein. Bij CertUp zijn we gespecialiseerd in audits voor de ISO-certificatie van bedrijven actief binnen learning, development en competentieversterking. Ontdek hier meer informatie over onze ISO-audittrajecten voor opleidingsorganisaties.

Audit registratie opleidingscheques Waals Gewest

De registratie Agrément Chèque-formation is nodig wanneer u in het Waals Gewest opleidingen wenst te organiseren waarvoor uw klanten subsidies kunnen aanvragen. Ontdek hier de verschillende audittrajecten om een registratie te bekomen.

Audit Qualiopi

Een Qualiopi-kwaliteitscertificaat is nodig indien uw organisatie in Frankrijk opleidingen en vormingen aanbiedt en u uw diensten in aanmerking wilt laten komen voor overheidsfinanciering. Ontdek hier alles over de Qauliopi-certificatieaudit.

Niet zeker welk certificaat u nodig hebt of welke audit u best doorloopt?

“De audit was een leerrijke en geruststellende ervaring. We hebben een goed zicht gekregen waar we goed bezig zijn en waar we ons nog kunnen verbeteren.”

Management Spark

“De resultaten van de Qfor ClientScan audit bieden een extern oog op onze kwaliteit en waarde voor onze klanten. Ze bevatten goede marketing argumenten die zeker gebruikt zullen worden.”

Synergit

“De feedback die we tijdens de Qfor ProcessScan-audit ontvangen hebben, zal gebruikt worden om onze processen verder te finetunen. De audit en bijbehorende certificering vormen voor ons geen eindpunt maar veeleer een aanloop naar verdere professionalisering.”

Top Skills Academy

“De Qfor WSE-audit was goed om de organisatie eens vanuit een ander perspectief te kunnen bekijken. De audit voelde positief en ondersteunend aan. Het is fijn om te weten dat we goed bezig zijn en te leren hoe we bepaalde zaken kunnen bijschaven om ons nog naar een hoger niveau te tillen.”

VIAC vzw

“We hebben de Qfor ProcessScan audit ervaren als een constructieve audit met voldoende plaats voor praktijk in plaats van enkel theorie volgens de norm. Onze onderneming is praktisch ingesteld in haar werking en dat verwachten we ook van audits.”

VSB Intern Trainingsdepartement

“De Qfor ProcessScan audit is een héél leerrijke ervaring die de werking ten goede komt. De interne werking wordt in vraag gesteld waardoor de kwaliteit van de dienstverlening erop vooruitgaat.”

ASERVI

“De Qfor ProcessScan-audit zelf was intensief, maar ook zeer leerrijk. Het rapport geeft een heldere en zeer herkenbare weergave van hoe we werken wat een goede basis biedt voor interne besprekingen. Het is ook een mooie waardering voor de inspanningen die we dagelijks doen om kwaliteit te leveren aan onze leden.”

AGORIA Academy

“Dankzij een Qfor ClientScan inzicht krijgen in de tevredenheid van onze klanten en kandidaten door een neutrale partij is heel waardevol.”

RANDSTAD RISESMART

“De meerwaarde van de Qfor ClientScan audit voor ons zit vooral in het gegeven dat onze klanten op een gestructureerde manier bevraagd worden door een professionele en onafhankelijke audit organisatie en dit met betrekking tot hun tevredenheid over de kwaliteit van de samenwerking met ons. Het rapport van de audit bood ons relevante informatie over onze werking in de voorbije periode alsook keuzes met betrekking tot een mogelijke toekomstige aanpak.”

PEOPLE PARTNER

“Elke audit is voor ons een gelegenheid om onze werking grondig te analyseren, processen in vraag te stellen en mechanismen in onze dienstverlening kritisch te toetsen aan een norm. Dit leidt steevast tot de identificatie van dysfuncties en - impliciet - tot verbeteringen en verhoogt het de transparantie van onze dienstverlening. Het auditproces heeft zo onmiskenbaar een belangrijke katalysatorfunctie in onze organisatieontwikkeling.”

IVOC, Opleiding & Advies voor Mode en Confectie

Een kwaliteitsnorm op maat van uw sector?

Wenst u als sectorfederatie of vakvereniging te waken over de kwaliteit van de dienstverlening binnen uw vakgebied? Ontwikkel een kwaliteitsnorm op maat van uw sector. Zo creëert u transparantie in uw domein, zorgt u voor meer kwaliteit bij uw leden en versterkt u het imago van uw sector.