CertUp

Voorbereiding kmo-portefeuille-audit

KMOP-audit voorbereidingsdocumenten

Hieronder kan u de documenten downloaden die u nodig heeft voor een goede voorbereiding van uw kmop-audit. U vindt enerzijds een overzicht van de documenten die klaar moeten liggen bij de aanvang van het auditbezoek en anderzijds een document die alle indicatoren bevat van de kmo-portefeuille norm.

Documentenlijst

  • Mogen wij u vragen om de documenten vermeld in de lijst klaar te leggen bij aanvang van het auditbezoek. 
  • De documentenlijst vraagt een projectlijst voor 24 maanden. In het geval van een verlenging van een kmo-portefeuille-registratie dient u een lijst te bezorgen van uw kmop-dossiers over de laatste vijf jaar.

 

Indicatoren kmop-norm

  • Het ander werkdocument bestaat uit alle indicatoren van de kmop-norm, voorzien van een tekstvak waar u nota kan nemen van de manier waarop en de middelen waarmee u elke indicator zal staven tijdens het auditbezoek. U kan hier bijvoorbeeld ook opnemen welke collega’s aanwezig moeten zijn om welke indicator op de meest efficiënte en volledige manier te staven.
  • Dit document betreft een werkdocument voor uzelf, ter ondersteuning in de voorbereiding. De auditor zal de dag van de audit elke indicator toetsen op zijn mate van overeenstemming met de norm en zijn aantoonbare systematische toepassing.