CertUp

Geaccrediteerde certificatie-instelling

Als geaccrediteerde certificatie-instelling is CertUp onderworpen aan de regels van de norm ISO 17021 (Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren). Deze internationale standaard bepaalt formele vereisten voor de certificatie-instelling. 

CertUp beschikt over een intern kwaliteitsmanagementsysteem dat op regelmatige basis wordt doorgelicht door de bevoegde overheid, met name Belac. Het externe Comité van Toezicht en de interne audits bewaken de dienstverlening van CertUp. De internationale standaard ISO17021 bepaalt formele vereisten voor de certificatie-instelling. CertUp is geaccrediteerd door Belac onder het certificaatnummer 600 QMS voor het uitvoeren van ISO 9001-audits. Belac biedt geen accreditatie aan voor ISO 29993.