Voor u?

De kmo-portefeuille audit is interessant voor alle organisaties actief in opleiding en advies, die kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen in het Vlaams Gewest als klant hebben en hen een gesubsidieerde dienstverlening wensen aan te bieden.

Opstartende dienstverleners genieten van een vereenvoudigde auditprocedure met aangepaste aanpak.

Uw voordeel

Dankzij de kmo-portefeuille worden kmo’s gestimuleerd te investeren in opleiding en advies. Met een officiële registratie als kmo-portefeuille dienstverlener wordt de investering in uw dienstverlening voor uw klanten aantrekkelijker.

Bovendien wordt u automatisch opgenomen in een lijst van geregistreerde dienstverleners. Met andere woorden: uw zichtbaarheid verhoogt!

Oorsprong van de norm

De kmo-portefeuille norm werd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) opgesteld. 

In het kader van een openbare aanbesteding ontwikkelde Management Information, moederbedrijf van CertUp, deze norm. CertUp kent deze dan ook als geen ander.

De kmo-portefeuille audit

Bij een kmo-portefeuille audit worden een aantal indicatoren doorgelicht.

Vijf thema’s komen tijdens de audit aan bod: 
  1. Activiteit
  2. Bewijs van ervaring
  3. Klanttevredenheid
  4. Kennis kmo-portefeuille
  5. Integriteit

Het auditproces

De kmo-portefeuille auditprocedure omhelst drie stappen:

  1.  Auditbezoek bij u ter plaatse met als doel het toetsen van uw kennis van de kmo-portefeuille en het nagaan in welke mate uw manier van werken in overeenstemming is met de kmo-portefeuille norm.
  2.  Beoordeling van de doorlichting door de Certificatiecommissie van het CertUp. Het resultaat van uw kmo-portefeuille audit wordt daarna overgemaakt aan het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
  3.  Registratie door VLAIO indien u een positief resultaat behaalde.

Geldigheidsperiode

Bij een registratie door VLAIO, krijgt u een officiële registratie als kmo-portefeuille dienstverlener voor een periode van vijf jaar.

De vrijstellingen

Indien u pas opgestart bent als dienstverlener, of indien u reeds houder bent van een Qfor- of ISO-kwaliteitscertificaat, dan geniet u van specifieke vrijstellingen tijdens de audit.

De kostprijs

De berekening van de audit gebeurt op basis van een vast tijdsrooster en uurtarieven die door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen werden vastgelegd. 
 
U kan hier alvast een eerste richtinggevende berekening maken van de auditprijs. Maar neem gerust ook contact met ons op voor verdere verduidelijking op het nummer +32 2 412 04 00. We helpen u met plezier verder.
 

Ontdek onze andere audits