Voor u?

Het behalen van een Qfor-Certificaat is interessant voor alle organisaties actief in learning (opleiding, coaching, e-learning,... ), consulting (advies, begeleiding, coaching, screening, outplacement, ... ) en competentieversterking die geïnteresseerd zijn om zich als kwaliteitsbewuste en betrouwbare partner te positioneren naar organisaties binnen de private en publieke sector.

Of u een zeer kleine of grote organisatie bent, Qfor blijft financieel toegankelijk en biedt een duidelijke meerwaarde voor elke organisatiegrootte.

Bent u een opstartende dienstverlener? Dan volstaat het dat u uw manier van werken in kaart heeft gebracht of minimum twee klanten heeft die kunnen bevraagd worden.

Oorsprong van de norm

De Qfor-norm bestaat al meer dan twintig jaar. Deze werd ontwikkeld in het kader van een opeenvolging van onderzoeksprojecten waar tien Europese landen aan hebben meegewerkt. Dit project heeft de belangrijkste criteria geïdentificeerd die klanten hanteren in het kiezen van hun consulting- en learningpartners.

Uw voordeel

Dankzij de Qfor-methodologie maakt u gebruik van een beproefd modulair kwaliteitsmodel, specifiek ontwikkeld voor organisaties of departementen actief in learning, consulting en competentieversterking. Het model bij uitstek om de kwaliteit van uw dienstverlening te meten en te verbeteren. Bovendien wordt het resultaat van uw inspanningen geformaliseerd onder de vorm van een objectief en betrouwbaar certificaat.

Het resultaat van de Qfor-audit wordt vertaald naar een vrij te gebruiken ranking. Het hanteren van deze ranking heeft als doel uw organisatie beter te kunnen positioneren ten opzichte van andere spelers binnen de markt van learning, consulting en competentieversterking.

Dankzij een Qfor-certificatie geeft u uw klanten een maximale garantie op een kwaliteitsvolle dienstverlening en weten zij zo dat ze in zee gaan met een professionele partner.

De Qfor Audit

De Qfor-auditor onderzoekt in welke mate de kwaliteit van uw dienstverlening afgestemd is op de verwachtingen van uw klanten.

Door middel van een doorlichting van uw bedrijfsprocessen of via een rechtstreekse bevraging van uw klanten worden opportuniteiten voor verbetering van uw dienstverlening in kaart gebracht.

Het auditproces

De Qfor auditprocedure omhelst vijf stappen:

1. Een mapping van uw organisatie via de Qfor Datascan.
2. In functie van de gekozen optie:
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎‎- Enerzijds, een auditbezoek op locatie voor een doorlichting van uw interne processen aan de hand van de (Qfor ProcessScan) of
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎- Anderzijds, een kwaliteitsevaluatie via de module Qfor ClientScan, zijnde een peiling naar de tevredenheid van uw klanten. De feedback ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ontvangt u tijdens het auditbezoek onder de ‎vorm van citaten.
3. Opmaak van een dossier met vaststellingen door de CertUp-auditor.
4. Beoordeling van de doorlichting door de Qfor-Certificatiecommissie.
5. Toekenning en publicatie van het Qfor-kwaliteitscertificaat in functie van het resultaat.

Geldigheidsperiode

Bij een positieve doorlichting, krijgt u een kwaliteitscertificaat voor maximum drie jaar.

Indien uw organisatie voorwaardelijk geslaagd is, dient er een tussentijdse audit te gebeuren.

De vrijstellingen

Dankzij Qfor geniet uw organisatie van vrijstellingen voor het behalen van een kmo-portefeuille registratie, een WSE-kwaliteitsbewijs of een erkenning ‘Chèques-Formation’ van het Waalse Gewest.

De kostprijs

De investering om een Qfor-certificatie te doorlopen hangt van een aantal elementen af: de grootte van uw organisatie, uw actieterrein, de gekozen aanpak, enz. 
 
U kan hier alvast een eerste richtinggevende berekening maken van de auditprijs. Maar neem gerust ook contact met ons op voor verdere verduidelijking op het nummer +32 2 412 04 00. We helpen u met plezier verder.

Een sectorspecifieke Qfor

Bent u met uw opleidingen of als examencentrum actief in de voeding of veiligheidsindustrie? Dan biedt het behalen van een sectorspecifiek Qfor-kwaliteitscertificaat een meerwaarde. 

In het kader van een samenwerking met Alimento, de federatie van de voedingsindustrie, kan u bij ons een Qfor-Food audit doorlopen. 

In het kader van een samenwerking met BeSacc-VCA, kan u bij ons eveneens een Qfor-SafetyScan audit doorlopen. 

Ontdek onze andere audits