Voor u?

Voor alle opleidingsorganisaties die als erkende opleidingsverstrekker in het Waalse Gewest wensen actief willen zijn om zo hun klanten een gesubsidieerde opleiding te kunnen aanbieden.

Uw voordeel

Dankzij een officiële erkenning als opleidingsverstrekker in het Waals Gewest wordt de investering in uw opleidingen voor uw klanten budgetvriendelijker. De drempel tot samenwerking wordt voor hen verlaagd en uw aanbod wordt aantrekkelijker.

Oorsprong van de norm

De norm die bij de audit wordt gehanteerd, werd door het bevoegde departement binnen de ‘Service Public de Wallonie’ vastgelegd.

Agrément Cheques-Formation

De conformiteitsaudit ‘Chèques-Formation’ is gericht om specifiek die indicatoren door te lichten die van belang zijn in het kader van de registratie als dienstverlener ‘Chèques-formation’.

Het auditproces

Er zijn drie grote fases in de auditprocedure voor ‘Agrément Chèques Formation’ van het Waals Gewest

             1. Auditbezoek op locatie voor een doorlichting van de interne werking en van de ingediende opleidingsprogramma's waarvoor een                       erkenning wordt aangevraagd.
             2. Bevindingen worden overgemaakt aan ‘La Direction de la formation professionnelle du Service Public de Wallonie.
             3. Beslissing door de administratie van het Waalse Gewest met finale bekrachtiging door de bevoegde minister

Geldigheidsperiode

Bij een goedkeuring door de bevoegde instantie binnen het Waals Gewest, krijgt u als opleidingsverstrekker een officiële erkenning ‘chèques-formation’ voor een periode van maximum drie jaar.

De vrijstellingen

Indien u reeds houder bent van een Qfor- of ISO-kwaliteitscertificaat, dan kan u genieten van een vrijstelling van audit.

De kostprijs

De prijs van de audit wordt vastgelegd door het Waals Gewest en zal afhangen van het aantal vestigingen en het aantal opleidingen waarvoor de erkenning wordt gevraagd.

Ontdek onze andere audits