Belac
Als geaccrediteerde certificatie-instelling is CertUp onderworpen aan de regels van de norm ISO 17021 (Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren). Dit betekent dat CertUp over een intern kwaliteitsmanagementsysteem beschikt dat op regelmatige basis wordt doorgelicht door de bevoegde overheid. Het externe Comité van Toezicht en de interne audits bewaken de dienstverlening van CertUp. De internationale standaard ISO17021 bepaalt formele vereisten voor de certificatie-instelling.
  1. De accreditatie doorBelac (Belgische accreditatie-instelling) bevestigt dat CertUp certificatiediensten levert conform deze vereisten.
  2. De draagwijdte en de geldigheid van de accreditatie. 
  3. Deze accreditatie heeft onder meer tot doel de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van CertUp te waarborgen. 
  4. Kan ten allen tijden op de website van Belac geraadpleegd worden onder het nummer 600 QMS.