De Certificatiecommissie van de certificatie-instelling is samengesteld uit minimum één Senior of Lead auditor. Deze commissie komt op regelmatige basis bijeen om de voorgelegde dossiers te bespreken. Indien nodig wordt de verantwoordelijke auditor gehoord.

Ieder auditdossier wordt gevalideerd door de Certificatiecommissie.

In geval een audittraject uitgevoerd werd door een auditor die ook in de Certificatiecommissie zetelt, zal dit lid voor dat dossier geen deel uitmaken van de Certificatiecommissie.

De taken van de Certificatiecommissie omvatten:

  • toezien op een correcte toepassing van de auditprocedures;
  • een uniforme werking van de auditoren en een continue verbetering van de dienstverlening (= kwaliteitsborgingssysteem);
  • het al dan niet valideren van het advies van de verantwoordelijke auditor(en);
  • het al dan niet toekennen van een certificatie aan organisaties en de eventueel daaraan verbonden voorwaarden;
  • het beslissen over een eventuele schorsing of intrekking van een certificatie of het opleggen van bijkomende auditvoorwaarden;
  • het behandelen van klachten die niet kunnen worden afgehandeld door de verantwoordelijke van de auditdienst.