ISO 9001 of 29993

Het actieterrein van de ISO 9001:2015-certificatie spreidt zich uit over een veelheid van sectoren. De norm vond haar oorsprong voornamelijk binnen grotere internationale bedrijven en industrieën.

Het actieterrein van de ISO 29993-certificatie is daarentegen beperkt tot organisaties en interne departementen actief in opleiding en steunt hierbij op twee aspecten :
‎‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎‎1. Opleidingen als dienstverlening, zijnde van ontwikkeling tot evaluatie.
‎‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏2. Het opleidingsbeheersysteem van de organisatie.

CertUp, als sectorspecialist, biedt deze audits aan aan elke opleiding- en consultingorganisatie die een performant kwaliteitsbeleid met internationale uitstraling wenst op te zetten. Deze audits kunnen op vraag zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden.

CertUp is geaccrediteerd door Belac onder het accreditatienummer 600 QMS voor het uitvoeren van ISO 9001-audits. Belac biedt geen accreditatie aan voor ISO 29993.

Uw voordeel

Het behalen van een ISO 9001 of 29993 certificaat helpt uw organisatie in het optimaliseren van de interne werking en het opzetten van een kwaliteitsbeleid met continue verbetering als doelstelling. Vaak laat het behalen van het ISO-certificaat, opleidings- en consultingverstrekkers ook toe om makkelijker mee te dingen naar officiële of internationale opdrachten. Een competitieve differentiatie en commerciële troef !

Het auditproces

De initiële audit bestaat uit twee fases.
             1. De eerste fase heeft als doelstelling uw organisatie in kaart te brengen en een aantal vereisten van de respectievelijke ISO-norm af te toetsen                       om na te gaan in welke mate uw organisatie klaar is voor de volledige audit. 
             2. De tweede fase, na bevestiging van haalbaarheid, houdt een volledige aftoetsing in van de respectievelijke ISO-norm aan de werking van uw                           organisatie.

Heel de doorlichting wordt vastgelegd in een bondig rapport dat voorgelegd wordt aan de Certificatiecommissie van CertUp die beslist over het resultaat.
In de loop van de certificatieperiode worden twee toezichtaudits gespreid in de tijd uitgevoerd.

Geldigheidsperiode

Bij een positief resultaat ontvangt u een ISO 9001 of ISO 29993 kwaliteitscertificaat voor een periode van maximum drie jaar.

Opgelet, CertUp is geaccrediteerd door Belac onder het accreditatienummer 600 QMS voor het uitvoeren van ISO 9001-audits. Belac biedt geen accreditatie aan voor ISO 29993.

Vrijstellingen

In het kader van een registratie bij het WSE-loket, geldt een ISO 9001-29990/3 kwaliteitscertificaat onmiddellijk als WSE-kwaliteitsbewijs.

De kostprijs

De investering om een ISO 9001 of ISO 29993 certificatie te doorlopen hangt van een aantal elementen af: de grootte van uw organisatie, uw activiteiten op vlak van opleiding of consulting, aantal sites, enz.

Ontdek onze andere audits