Voor u?

Het actieterrein van de ISO 9001:2015-certificatie spreidt zich uit over een veelheid van sectoren. De norm vond haar oorsprong voornamelijk binnen grotere internationale bedrijven en industrieën. Het actieterrein van de ISO 29990/3-certificatie is daarentegen beperkt tot organisaties en interne departementen actief in opleiding.

CertUp, als sectorspecialist, biedt dit type audit aan elke opleiding en consulting organisatie die een performant kwaliteitsbeleid met internationale uitstraling wenst op te zetten.

Uw voordeel

Het behalen van een ISO 9001 en 29990/3 certificaat helpt uw organisatie in het optimaliseren van de interne werking en het opzetten van een kwaliteitsbeleid met continue verbetering als doelstelling. Maar vaak laat het behalen van het ISO-certificaat, opleidings- en consultingverstrekkers ook toe om makkelijker mee te dingen naar officiële of internationale opdrachten. Een competitieve differentiatie en commerciële troef bij uitstek!

Oorsprong van de norm

De ISO 29990/3 norm vindt haar oorsprong in de ISO 9001-norm, die voornamelijk gericht is op het bijsturen en optimaliseren van de interne werking en het kwaliteitsbeleid van al dan niet grotere bedrijven en industrieën.

Het actieterrein van de ISO 29990/3-certificatie is beperkt tot organisaties actief in de opleidingswereld en steunt hierbij op twee aspecten:
1) De eerste heeft betrekking op de opleidingen als dienstverlening, zijnde van ontwikkeling tot evaluatie. 
2) De tweede neemt elementen uit het opleidingsbeheersysteem van de organisatie onder de loep.

ISO Audit

De audit focust op het optimaliseren van uw interne werking. Het is dan ook de toepassing van het kwaliteitsbeleid van uw organisatie dat wordt doorgelicht.

Het auditproces

De initiële audit, zijnde de eerste audit binnen de 3-jarige certificatieperiode bestaat uit twee fases.
1) De eerste fase heeft als doelstelling uw organisatie in kaart te brengen en een aantal vereisten van de respectievelijke ISO-norm af te toetsen om na te gaan in welke mate uw organisatie klaar is voor de volledige audit. 
2) De tweede fase, na bevestiging van haalbaarheid, houdt een volledige aftoetsing in van de respectievelijke ISO-norm aan de werking van uw organisatie.

Heel de doorlichting wordt vastgelegd in een bondig rapport dat voorgelegd wordt aan de Certificatiecommissie die beslist over het resultaat. 

In de loop van de certificatieperiode worden twee toezichtaudits gespreid in de tijd uitgevoerd.

Geldigheidsperiode

Bij een positief resultaat ontvangt u een ISO 9001-29990/3 kwaliteitscertificaat voor een periode van maximum drie jaar.

Vrijstellingen

In het kader van een registratie bij het WSE-loket, geldt een ISO 9001-29990/3 kwaliteitscertificaat onmiddellijk als WSE-kwaliteitsbewijs.

De kostprijs

De investering om een ISO 9001-29990/3 certificatie te doorlopen hangt van een aantal elementen af: de grootte van uw organisatie, uw activiteiten op vlak van opleiding of competentieversterking, enz.

Ontdek onze andere audits