Suggesties en bemerkingen

Hebt u suggesties die onze werking kunnen verbeteren?
Hebt u een bemerking over een dienst of een medewerker van CertUp of één van de door CertUp gecertificeerde organisaties?

Vul dan onderstaand formulier in en wij zoeken samen met u naar een oplossing.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
U kan uw bemerking ook telefonisch melden op het nummer 02 412 04 00.
Wat u van ons mag verwachten:
  • Een ontvangstbewijs van uw formulier binnen de 48 uur na het versturen van bovenstaand formulier.
  • Een diepgaande analyse van uw bemerking door de certification manager, binnen de 2 weken na ontvangst van bovenstaand formulier. Indien de certification manager persoonlijk betrokken was bij de de actie die aanleiding gaf tot de klacht / het beroep, wordt een andere persoon aangeduid als verantwoordelijke voor de opvolging.
  • Opvolging van uw bemerking via telefoon en/of mail tot de definitieve oplossing.
  • Schriftelijke afsluiting van uw bemerking.
  • Uw klacht wordt op een vertrouwelijke en onafhankelijke manier behandeld en geregistreerd.
Specifiek voor de kmop-audit:
Indien u niet akkoord kan gaan met de aangereikte oplossing, kan u zich richten tot het Toezichtscomité van Agentschap Innoveren & Ondernemen (contactgegevens te verkrijgen via het 1700-nummer van het Agentschap Innoveren & Ondernemen). Het klachten- en beroepenbeheerssysteem van CertUp is, na expliciete vraag van Agentschap Innoveren & Ondernemen, toegankelijk voor bevoegde leden van het Toezichtscomité. Indien u niet akkoord kan gaan met de aangereikte oplossing van CertUp, zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde of Brussel bevoegd en wordt alleen gehandeld volgens het Belgisch recht. Deze procedure van CertUp is volledig gebaseerd op de vereisten gesteld aan Certificatie-instellingen opgenomen in de norm ISO 17021.