OVER ONS

De certificatie-activiteiten van CertUp gingen al in 1992 van start onder het moederbedrijf Management Information, dat sinds 1990 actief is op de Belgische markt van learning- en consulting. Deze pioniersrol blijft CertUp in de komende jaren opnemen.
  • De Qfor-auditmethode werd midden jaren negentig ontwikkeld met steun van de Europese Commissie. Initieel was de methode enkel gericht op opleidingsactiviteiten en gebaseerd op een kwaliteitsevaluatie via een diepgaand klantenonderzoek. In 2002 werd de Qfor-auditmethode voor het eerst grondig geactualiseerd en uitgebreid naar organisaties met consultingactiviteiten in de ruime zin. Een volgende grondige bijsturing kwam er in 2007. De Qfor-methode werd omgevormd tot een modulair kwaliteitsmodel en uitgebreid naar alle organisaties die knowledge related services aanbieden. Qfor kan vanaf dan gebruikt worden als tool voor kwaliteitsverbetering én als certificatiesysteem, zowel op niveau van klantentevredenheid als op het vlak van interne processen. In 2012 werd het sectorale gebruik van Qfor een realiteit. Begin 2017 werd de methode herzien en grondig opgefrist met als doelstelling het resultaat van de audit te nuanceren en de gevalideerde informatie uit de audit beter te gaan exploiteren ten dienste van de learning- en consultingmarkt. Eind 2016 voert Management Information, het Belgische bedrijf achter Qfor, een structuur- en naamswijziging door. Alle certificatie-activiteiten die tot dan toe ondergebracht waren in Management Information zijn over gegaan naar de dochteronderneming CertUp. In 2017 werden de certificatie-activiteiten van CertUp uitgebreid met ISO 9001:2015 en ISO 29990 audits.
  • Naast de Qfor en specifieke ISO-audits voert het auditorsteam van CertUp ook andere audits uit, telkens exclusief binnen de learning- en consultingmarkt (vb: kmo-portefeuille audit, audit Waalse Opleidingschèques, examencentra van het Consortium Centres de Validation des Compétences, Qfor Food en FoodScan by Qfor voor de voedingsindustrie, Qfor SafetyScan voor de veiligheidssector, QforWeb en WebScan by Qfor voor de webbedrijven,…).
  • De auditoren van CertUp hebben een stevige ervaring opgedaan binnen de learning- en/of consultingwereld vooraleer als auditor van start te gaan. Deze ervaring geeft hen inzicht in het reilen en zeilen van de door te lichten organisaties en creëert meerwaarde voor de organisatie. Voor meer informatie over het auditteam, zie www.certup.be
  • Als certificatie-instelling is CertUp onderworpen aan de regels van de norm ISO 17021 (Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren). Dit betekent dat CertUp over een intern kwaliteitsmanagement systeem beschikt dat op regelmatige basis wordt doorgelicht door de bevoegde overheid. Het Comité van Toezicht en de interne audits bewaken de dienstverlening van CertUp. Voor meer informatie over het Comité van Toezicht, zie www.qfor.org
  • Dankzij de uitgebreide ervaring met certificatie in de learning- en consultingmarkt werden de auditexperten van CertUp in 2011 door de Vlaamse overheid aangesteld voor de ontwikkeling van de kmo-portefeuille auditmethode. Voor meer informatie hierover zie www.audit-kmo-portefeuille.be
  • 600-QMS
    De internationale standaard ISO17021 bepaalt formele vereisten voor de certificatie-instelling. De accreditatie door Belac (Belgische accreditatie-instelling) bevestigt dat CertUp haar certificatiediensten levert conform deze vereisten. De accreditatie heeft ook betrekking op de ISO9001:2015 en ISO29990-standaard, volgens dewelke CertUp voortaan ook audits kan uitvoeren. Deze accreditatie heeft onder meer tot doel de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van CertUp te waarborgen. CertUp Belac-Accreditatie nr 600-QMS