ISO 9001:2015-certificatie

ISO 9001:2015 is een kwaliteitslabel met internationale uitstraling dat een kwaliteitsmeting voor ogen heeft met als einddoel continue verbetering en het behalen van een certificatie.
Om een officieel ISO-certificaat te behalen dient de organisatie een audit te doorlopen bij een geaccrediteerde certificatie-instelling zoals CertUp.
Het actieterrein van de ISO 9001:2015-certificatie spreidt zich uit over een veelheid van sectoren. De norm vond haar oorsprong voornamelijk binnen grotere bedrijven en industrieën.

CertUp richt zich met haar certificatie-activiteiten hoofdzakelijk tot organisaties of interne departementen actief in learning en/of consulting.

De focus van de ISO 9001:2015-certificatie ligt voornamelijk op het bijsturen en optimaliseren van de interne werking en het kwaliteitsbeleid van de organisatie, met inbegrip van klantentevredenheid. Dankzij de behaalde certificatie kunnen organisatie doorgaans makkelijker meedingen naar opdrachten die officieel of in een internationale context zijn uitgeschreven.

De ISO 9001:2015-certificatie biedt bovendien ook een aantal voordelen bij regio’s in het kader van subsidies die zij toekennen.

Net als de Qfor-audit biedt de ISO 9001:2015-audit een kritische doorlichting door een externe en onafhankelijke organisatie met het oog op continu verbeteren.

De ISO 9001:2015-certificatie werkt volgens een procesmatige aanpak waar de Plan-Do-Check-Act-cyclus en risicomanagement een prominente plaats innemen.

Het resultaat van de audit is het gevolg van een genuanceerde beoordeling van de verschillende deelaspecten die de dienstverlening aan de eindklant uitmaken.

Een positieve audit mondt uit in een certificaat dat drie jaar geldig is. Meer informatie over de vereisten van de ISO 9001:2015 is terug te vinden in de norm (zie ook www.iso.org).