ISO 29990-certificatie

ISO 29990 is een kwaliteitslabel dat een kwaliteitsmeting voor ogen heeft met als einddoel continue verbetering en het behalen van een certificatie.

Om een officieel ISO-certificaat te behalen dient de organisatie een audit te doorlopen bij een geaccrediteerde certificatie-instelling zoals CertUp.

Het actieterrein van de ISO 29990-certificatie is beperkt tot organisaties en interne departementen actief in opleiding.

De ISO 29990-certificatie combineert een aantal voordelen van de Qfor- en ISO 9001-certificatie. Dankzij de certificatie kan de organisatie:

  • haar interne werking, kwaliteitsbeleid en klantentevredenheid bijsturen en optimaliseren;
  • haar imago van kwaliteitsvolle en betrouwbare diesntverlening verzilveren.

  • haar kwaliteitsinspanningen laten certificeren.

ISO 29990 biedt eveneens een kritische doorlichting door een externe en onafhankelijke organisatie met het oog op continu verbeteren.

Het resultaat van de audit is het gevolg van een genuanceerde beoordeling van de verschillende deelaspecten die de dienstverlening aan de eindklant uitmaken.

Een positieve audit mondt uit in een certificaat dat drie jaar geldig is.

Hoewel de ISO 29990-norm haar oorsprong vindt in de ISO 9001-norm, biedt deze certificatie op dit ogenblik nog geen toegang tot de huidige subsidiemaatregelen voorgesteld door de verschillende overheden.

Meer informatie over de vereisten van de ISO 29990 is terug te vinden in de norm (zie ook www.iso.org).