Certificaat en logo

Als de organisatie over een geldige certificatie beschikt, heeft ze de toestemming om zich een gecertificeerde organisatie te noemen en gebruik te maken van het door CertUp geleverde certificaat en logo gedurende de geldigheidsperiode van de certificatie die eraan verbonden is en volgens de voorwaarden beschreven in het CertUp reglement. Dit is op aanvraag beschikbaar.